Norsk barnelitteraturhistorie. 2. utgave 2005

Nors barnelitteraturhistorie

Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold (red.)

Norsk barnelitteraturhistorie er standardverket for alle som er interesserte i norsk barnelitteratur. Verket gir ei samla framstilling av norsk litteratur for barn og unge gjennom 200 år og viser utviklinga av skjønnlitteraturen, både den kritikarroste og den populære. Framstillinga gir òg plass til fagbøker for barn og drøftar korleis media har påverka barneboka.

Det Norske Samlaget

Se også:
Anmeldelse (Barnebokkritikk.no)
Forlagets presentasjon (Samlaget)
Innholdsfortegnelse (Samlaget)

Ny utgivelse er forventet i 2017.