Fagbokomtaler

NBI har en samling på ca 7000 bind norsk og internasjonal faglitteratur. Faglitteraturen dekker i tillegg til barne- og ungdomslitteraturen tilgrensende fagfelt som formidling, eventyr, barn og lesing, barn og media, tegneserier og illustrasjonskunst. Utlån av bøker skjer gjennom Nasjonalbibliotekets utlånssystem.

Bokomtalene er enten tidligere publisert i NBIs spalte i tidskriftet Norsklæreren, og gjengitt med tillatelse derfra, eller skrevet direkte for NBIs nettsider. NBIs litteraturpedagog Hanne Kiil skriver for Norsklæreren, mens andre fra vårt fagpersonale skriver for nettsidene.

Barnelitteraturens tekniklandskap

Axell har i denne boken sett på hvordan budskap om teknologi blir formidlet i ulike svenske bøker. Dette gjøres fra et didaktisk perspektiv og Axell har forsket på hvordan teknologisynet forholder seg til natur og fremtidssyn.

Drama for barn – teatrets sjel

De 4 første bindene i serien Drama for barn – er lansert. Skuespillene i serien utgis for å styrke både den historiske bevisstheten og for å stimulere til fornyelse i oppsettings-praksisen innen norsk barneteater.

Bildbibliografi – Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010

Denne boken viser en oversikt over alle tekster og utgivelser av Astrid Lindgren, også med bilder. Hvert opplag/trykking av hver bok er avbildet, sammen med de fullstendige bibliografiske opplysningene hentet fra bøkenes kolofoner og oversiktssider.

Kalejdoskopiska läsningar – vänbok til Janina Orlov

Boken er et festskrift til den svenske barnebokforskeren Janina Orlov som gjennom sin forskning og undervisning har inspirert mange nordiske barnelitteraturforskere. Orlov er også Tove Jansson-ekspert, russlandskjenner og oversetter av finske romaner for barn og voksne.

Ungdomslitteratur – ei innføring

Denne antologien tar utgangspunkt i alle type tekster som har ungdom som målgruppe. Dermed blir både fagbøker, film og digitale tekster inkludert. Både norske fagbøker og ungdomsfilmer blir belyst.

Den dokumentariske teikneserien

Mange av de mest kjente tegneseriebøkene/grafiske romanene for ungdom og voksne handler om fortid, minne og identitet, og i denne boka drøftes flere av dem. Art Spiegelmans Maus skildrer farens Holocaust-opplevelser, og i Persepolis formidler Marjane Satrapis sin egen oppvekst i Teheran i revolusjonstida.