Fagbokomtaler

NBI har en samling på ca 7000 bind norsk og internasjonal faglitteratur. Faglitteraturen dekker i tillegg til barne- og ungdomslitteraturen tilgrensende fagfelt som formidling, eventyr, barn og lesing, barn og media, tegneserier og illustrasjonskunst. Utlån av bøker skjer gjennom Nasjonalbibliotekets utlånssystem.

Bokomtalene er enten tidligere publisert i NBIs spalte i tidskriftet Norsklæreren, og gjengitt med tillatelse derfra, eller skrevet direkte for NBIs nettsider. NBIs litteraturpedagog Hanne Kiil skriver for Norsklæreren, mens andre fra vårt fagpersonale skriver for nettsidene.

Multimodal tekstkompetanse

Hvordan utvikles tekstkompetansen i møte med ulike typer multimodale tekster? Hva må til for å hente kunnskap og opplevelser ut fra disse møtene? Første del av boka tar for seg hvordan ulike modaliteter som ord, bilde og lyd virker inn på meningsskapingen. Den andre delen henvender seg med egne kapitler til ulike typer skolefag.

Lydbilder. Mediene og det akustiske

Forfatterne av Lydbilder vil i denne boka først og fremst konsentrere seg om lyden, men de tar også for seg hvordan de audiovisuelle mediene preges av samspillet mellom bilde og lyd.

Drivkrafta bak teksten

I Drivkrafta bak teksten : bidrag til en norsk barnebokpoetikk har redaktørene Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad samlet tekster fra tretti barnebokforfattere. Forfatterne forteller om sitt forhold til barneboka: om hvorfor de skriver, for hvem de skriver, og om skriveprosessen. Alle tekstene er tidligere presentert gjennom Årboka Litteratur for barn og unge i perioden 1998–2008.

Norsk barnelitteraturhistorie. 2. utgave 2005

Norsk barnelitteraturhistorie er standardverket for alle som er interesserte i norsk barnelitteratur. Verket gir ei samla framstilling av norsk litteratur for barn og unge gjennom 200 år og viser utviklinga av skjønnlitteraturen, både den kritikarroste og den populære.