Picturebooks. Beyond the Borders of Art, Narrative and Culture

PICTUREBOOKS  Beyond the Borders 2

Evelyn Arizpe, Maureen Farrell og Julie McAdam (red.)

Routledge, 2013

Bildeboka har etter hvert blitt «a sophisticated art form that has provided a space for some of the most exciting innovations in the field of children’s literature (sometimes even going beyond innovations in adult literature)», slik redaktørene påpeker i sin innledning.

Mange av dagens bildebøker er ikke lenger beregnet på små barn. Det komplekse samspillet mellom bilde og tekst krever både visuell og verbal kompetanse hos leseren, og flere av bidragene i denne antologien trekker inn barn og unges lesererfaringer. I artikkelen «Reading Mental Processes in The Arrival» ser en nærmere på hvilke visuelle strategier som aktiveres i møte med den nærmest ordløse bildeboka Ankomsten av Shaun Tan.