Revisioning Red Riding Hood around the World An Anthology of International Retellings

revisioning-red-riding-hood-around-world

Sandra L. Beckett

Wayne State University Press, 2014

Sandra Beckett har i en årrekke forsket på ulike remedieringer av eventyret om Rødhette og viser hvordan det har blitt «A Global Fairy-Tale Icon». I denne boka legger hun fram mesteparten av grunnlagsmaterialet for å vise mangfoldet blant annet i tematikk og stil. De aller fleste remedieringene har aldri vært presentert for et engelskspråklig publikum før. Fam Ekmans Rødhatten og ulven blir trukket fram som et eksempel på ”gender reversal” hvor ulven i kvinneham utgjør en fare for unge gutter. Flere av kapitlene i delen ”The Wolf Within” konsentrerer seg om ulvens mange framtoninger.