Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon

Snakk om bilder

Trine Solstad

Universitetet i Agder, 2015.

Trine Solstad har filmet 8 lesestunder med små barnegrupper i tre forskjellige barnehager. I avhandlingen gjengir hun bare deler av dette filmmaterialet i form av detaljerte analyser av hva de barna som blir lest for gjør underveis. Les mer om avhandlingen her.