Etikk og litteraturformidling for barn og unge. Åpent seminar torsdag 16. november

Norsk barnebokinstitutt inviterer til diskusjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger i forbindelse med litteratur og litteraturformidling for barn og unge.

 • Hva er det kunst gjør med publikum? Hva er det litteraturen gjør med leserne?
 • Hva innebærer idealet om at elevene skal medvirke i kunsthendelser? Hva er det kunstnerne på skoleturné vil med elevene?
 • Hvordan iscenesettes elevene i ulike leser- og tilskuerroller gjennom Den kulturelle skolesekken? Hvordan håndterer skolene møtet med kunsten?

Det Stille Teateret vil vise sin forestilling “7 minutter over 12”.

Irene Engelstad, Hilde Hagerup og Anne Skaret bidrar med teori, observasjoner og egne erfaringer som handler om hvordan litteratur, litteraturformidling og idealet om at publikum skal være deltakere, har etiske implikasjoner i møtet med målgruppen.

Seminaret er åpent for alle, og vil være spesielt relevant for de som jobber med litteraturformidling, i skolen, gjennom DKS, eller i møte med barnepublikum på andre arenaer.

Praktisk

Tid: Torsdag 16. november kl 12.00 – 16.00
Sted: Norsk barnebokinstitutt, i møterom 70, 1. etasje i Halvbroren, Observatoriegaten 1b, (Solli Plass) 0203 Oslo
Påmelding: Innen mandag 13. november til post@barnebokinstituttet.no
Gratis adgang.

Program

 • 12.00–12.05: Velkommen, ved Norsk barnebokinstitutts direktør Kristin Ørjasæter
 • 12.05–12.50: Å lytte til barnet. Om litterær etikk, ved Irene Engelstad.
  Irene Engelstad er litteraturforsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, etter mange år som redaktør og hovedkonsulent for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal forlag. Hun har ansvaret for utvalget av tekster til den norske Martha Nussbaum-utgivelsen, Litteraturens etikk (2016). Litteratur utvikler vår narrative forestilling og innlevelsesevne i andre, hevder Nussbaum. Litteratur inspirerer til undring og skaper empati, men det krever oppmerksomhet og et kjærlig blikk. Irene Engelstad vil snakke om Nussbaums litteratursyn og litteraturens betydning i kulturelle konflikter og i forholdet mellom voksne og barn, med eksempler fra forfatterskapene til Amalie Skram og Gro Dahle.
 • Spørsmål
 • 13.00–13.30: Skal vi finne på sammen? Om forfatterens dialog med målgruppa, og medvirkningsidealets etiske utfordringer, ved Hilde Hagerup.
  Hilde Hagerup er forfatter i undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har skrevet mange bøker for barn og ungdom, og vært på mange skoleturneer. Nå leder hun det kunstneriske utviklingsarbeidet i Barnebokinstituttets forskningsprosjekt om litteratur i Den kulturelle skolesekken. Hun vil rapportere fra det arbeidet hun gjør sammen med Anna Fiske og Endre Lund Eriksen, og fortelle om de etiske refleksjonene som oppstår under forberedelsene til å formidle egen litteratur i skolen.
 • Kaffe
 • 14.00: “7 minutter over 12”, ved Det Stille Teateret
  Det Stille Teateret består av kunstner og visuell designer Håvard Steensen og skuespiller, produsent og manusforfatter Thea Elisabeth Skallevold. Forestillingen “Sju minutter over tolv” (2015) er basert på ungdomsromanen Monsteret kommer (2012) av Patrick Ness. Dette er en historie om sinne, fantasi og sårbarhet. Om å være ung og nærmeste pårørende til en som er alvorlig syk. Om å overleve sitt verste mareritt. Om Conor, moren hans, og et urgammelt monster. Dette er teaterets første produksjon, produsert for Den kulturelle skolesekken på oppdrag fra Turnéorganisasjonen, Hedmark.
 • 15.00–15.30: Etiske utfordringer i forbindelse med litterære hendelser i skolen, ved Anne Skaret.
  Anne Skaret er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en bistilling ved Norsk barnebokinstitutt som forsker på prosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, hvor hun har et særlig ansvar for den empiriske studien av litteraturformidling i skolene. Hun vil rapportere om skolens møte med kunsten som kommer utenfra i regi av Den kulturelle skolesekken, som for eksempel “7 minutter over 12”.
 • 15.30: Diskusjon
 • 16.00: Slutt

Dette seminaret inngår i Norsk barnebokinstitutts forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlings-prosesser (2016-2018), som undersøker hvordan litteratur presenteres i Den kulturelle skolesekken, og hvilken betydning formidlingen og formidlingssituasjonen har for litteraturen og for synet på hva litteratur er. Forskningsprosjektet er et samarbeid med Turnéorganisasjonen, Hedmark.