Formidling og deltakelse

Kan barn bli interessert i kunst gjennom tvang? Rapport fra seminar om formidling av, og deltakelse i, kunstprosesser rettet mot barn og unge.

Av Vera Micaelsen, Kulturtanken DKS

thelostthing_top
Foto: Fra The Lost Thing av Shaun Tan.

Norsk barnebokinstitutt leder et omfattende forskningsprosjekt hvor de undersøker hva som skjer når litteraturen formidles. Gjennom tre år skal de følge litteraturen fra idé, til møte med barn og unge. Målet med forskingen er å utvikle kunnskap om litteratur og formidling, og kanskje finne svar som er relevante for skole, formidlere og kunstnere.

17. november inviterte NBI til det andre seminaret i forskningsprosjektet, 17. November. Tema var deltakelse i kunstprosessene; om litteraturformidling til barn i bibliotek, barnehage og skole. Les hele rapporten på sidene til Kulturtanken.no

NBIs forskningsprosjekt: Litteratur, litteraturformidling og deltakelse