Hopp til innholdet

Strategiplan 2020–2024

Visjon: Kunst og kunnskap

Barne- og ungdomslitteratur gir kunstopplevelse og kunnskap, og styrker selvinnsikt og forståelse av andre. En bred, rik og mangfoldig barne- og ungdomslitteratur bidrar til å styrke demokratiet.

Norsk barnebokinstitutt er et møtested for de som arbeider med barne- og ungdomslitteratur, enten tilnærmingen er akademisk, kunstnerisk, eller formidling. Instituttet er en privat stiftelse. Arbeidsfeltene er forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, undervisning og formidling. Vi arbeider for at barne- og ungdomslitteratur er god, mangfoldig, relevant og tilgjengelig.

Målsetninger for perioden 2020 – 2024

  • Utvikle forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som belyser barne- og ungdomslitteraturens kvaliteter
  • Utvikle ny formidling av egen og andres fagkunnskap
  • Videreutvikle utdanninger og kurs for forfattere, illustratører og formidlere
  • Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 18. november 2019