NBIs ansatte

  • Anne Skaret
  • Forsker tilknyttet prosjektet «Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser» (20%)
  • Mobil:
  • anne.skaret@inn.no