Hopp til innholdet

Forskningsoversikt

Norsk barnebokinstitutt arbeider med å samle inn informasjon om individuelle og kollektive forskningsprosjekter innen fagområdet barne- og ungdomslitteratur. Målet er å tilby en oversikt over hvem som gjør hva på dette forskningsfeltet i Norden.

 

Forskere

 

Maria Andersson

Stilling: fil dr / forskare
Institusjon: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel:
Rätt till röst? Den svenska flickboken 1830-1921
Beskrivelse: Projektet undersöker den svenska flickbokens framväxt och de föreställningar om kön, medborgarskap och nationell identitet som formuleras inom genren. Syftet är att utröna i vilken mån den framväxande kvinnorörelsen och nationalismen haft betydelse för flickbokens uppkomst, innehåll och utformning, samt i vilken mån det finns nationella variationer i hur dessa frågor behandlas.
Publikasjonsform: artiklar och bok
Antatt publiseringstidspunkt:

 

Agnes-Margrethe Bjorvand

Stilling: Universitetslektor
Institusjon: Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder
Forskningsområder og interessefelt: bildebøker, litteraturformidling, Astrid Lindgrens forfatterskap
Pågående prosjekter
Doktoravhandling
Prosjektets tittel: Voffor gör ho på detta viset? Ord og bilder i Astrid Lindgrens bildebøker
Beskrivelse: Artikkelbasert doktoravhandling
Publikasjonsform: I serien «Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder»
Antatt publiseringstidspunkt: Før sommeren 2016

 

Nina Christensen

Stilling: Lektor, Centerleder
Institusjon: Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Børnelitteraturhistorie i intermedialt perspektiv

Beskrivelse: Projektet undersøger, hvordan børnelitteratur i historisk og aktuelt perspektiv kombinerer skrift, lyd og billeder og appellerer til barnets interaktion med værker. Det udfordrer en traditionel opfattelse af (børne)litteratur alene som skrift. Projektet undersøger den historiske tradition for at børnelitteratur opererer i et felt mellem undervisning, leg og æstetik, og kombinerer medier som bøger, drama, musik og legetøj. Den teoretiske ramme for projektet er primært intermedialitetsforskning, boghistorie og medialitetsforskning. Projektet er bl.a. tilknyttet Center for litteratur mellem medier: http://projekter.au.dk/lmm/
Publikasjonsform: Bog
Antatt publiseringstidspunkt: 2017

 

Nina Goga

Stilling: Førsteamanuensis
Institusjon: Høgskolen i Bergen
Forskningsområder og interessefelt: Faglitteratur, kart, natur, klima
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Naturen i barnelitteraturen

Beskrivelse: Forskningsprosjektet ser nærmere på framstillinger av natur i nordisk barne- og ungdomslitteratur.
Prosjektet ønsker å finne ut hva slags tendenser vi kan se – både historisk og i samtiden – når det gjelder fremstillinger av natur i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Samtidig søker prosjektet å forstå hvorvidt disse forestillingene preger leseren, om det kan være med å utvikle et språk, utvikle en måte å tenke på, og kanskje også endre holdninger.
Prosjektpresentasjon i Cristin: https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=454795
Publikasjonsform: artikler
Antatt publiseringstidspunkt: fortløpende

 

Helene Høyrup

Stilling: Lektor i kulturformidling
Institusjon: IVA, Københavns Universitet
Forskningsområder og interessefelt: Børnelitteraturteori og -historie, digital dannelse, litteratur- og kulturformidling
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Digital dannelse – Kultur, læring, information (sammen med lektor Lars Konzack, IVA, Københavns Universitet)
Beskrivelse: Digital medie- og tekstkultur udfordrer en række tidligere opdelinger mellem discipliner, institutioner og professioner inden for børns tekster. Projektet har som formål at undersøge rationaler for digital dannelse og for arbejdet med tekster, litteratur og information i forlængelse af digitale medier. Projektet undersøger, hvilke kvalitative samspil, der kan etableres mellem uddannelser, biblioteker og kulturinstitutioner – og på hvilket grundlag. Målet er at diskutere digital kultur i et aktuelt dannelsesperspektiv (frem for i et rent teknologiperspektiv) – og at afveje relationer mellem gammelt og nyt i den aktuelle overgang.
Publikasjonsform: Bog og artikler
Antatt publiseringstidspunkt: 2016-2017

 

Maria Lassén-Seger

Stilling: Ledande informationsspecialist
Institusjon: Åbo Akademis bibliotek
Forskningsområder og interessefelt: Nordisk och engelskspråkig barn- och
ungdomslitteratur, bilderböcker.
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel:
Beskrivelse:
Publikasjonsform:
Antatt publiseringstidspunkt:

 

Silje Hernæs Linhart

Stilling: Høgskolelektor
Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag
Forskningsområder og interessefelt: Litteratur og samfunn, formidling, affekt, litteraturhistorie.
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Med i Sogn og Fjordane fylkesbibliotek sitt prosjekt «Lesarhistoria – ny veg til lesaren»
Beskrivelse:
Publikasjonsform:
Antatt publiseringstidspunkt:

 

Monica G. Mitchell

Stilling: Stipendiat
Institusjon: Universitetet i Stavanger
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Doktoravhandling

Prosjektets tittel: Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring
Beskrivelse:
I dette prosjektet skal elever i tiende klasse lese høyt for elever i første klasse. To skoleklasser deltar i prosjektet, 25 elever i tiende klasse og 22 elever i første klasse. Elevene møtes én til én i det jeg velger å kalle et lesemøte. Sammen leser de bildebøker. Hver elev i tiende klasse skal gjennomføre tre lesemøter og skrive refleksjonslogg i forkant og etterkant av hvert lesemøte. Lesemøtet etablerer rom for litterære erfaringer. Ved å bruke eksplorativ metode er jeg på jakt etter de litterære erfaringene som lesemøtet byr på. Forskningsspørsmålene knytter seg til tre områder: Ett forskningsspørsmål er knyttet til selve tekstmøtet, hvordan bildebokteksten brukes av leserne. Ett spørsmål lenker sammen lesemøtet med refleksjonstekstene og ett forskningsspørsmål fokuserer på vekstpunkter fordi lesemøtet muliggjør vekstpunkter for elevene i å utvikle seg som lesere av litteratur.
Publikasjonsform: Monografi
Antatt publiseringstidspunkt: Prosjektperioden varer fra april 2014 til april 2018

 

Kjersti Lersbryggen Mørk

Stilling: Stipendiat
Institusjon: Norsk barnebokinstitutt/Universitetet i Oslo
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Doktoravhandling
Prosjektets tittel: Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?
Beskrivelse: Jeg forsker på hvordan ondskap framstilles i nyere barnelitteratur. Målet er å si noe om vår tids syn på barn gjennom litteraturen for denne målgruppa. Materialet er en bildebok om familievold, Sinna Mann (2003) av Gro Dahle og Svein Nyhus, en barne- og ungdomsroman om Holocaust, The Boy in the Striped Pyjamas (2006) av John Boyne, og framtidsromanene for ungdom, The Hunger Games (2008-2010) av Suzanne Collins. Alle bøkene inneholder sterke skildringer av ondskap, fortalt fra barnets perspektiv og med fokus på å vitne om det vonde.
Publikasjonsform: Monografi
Antatt publiseringstidspunkt: 2017

 

Lisa Nagel

Stilling: Stipendiat
Institusjon: Norsk barnebokinstitutt/Universitetet i Oslo
Forskningsområder og interessefelt: Teater for barn, bildebøker for barn, performativitet, lesing som hendelse, interaktivitet i teater og barnelitteratur, barnekultur, lekteori, performanceteori, reslasjonell estetikk
Pågående prosjekter
Doktoravhandling

Prosjektets tittel: Kunst som hendelse: Om barns møter med teater og bildebøker i lys av performativ teori.
Beskrivelse: Deltakelse har blitt et framtredende trekk ved kunstproduksjoner for barn og forbindes ofte med kvalitet. Samtidig ser vi at det sjelden går klart fram hva slags deltakelse det er snakk om og på hvilke måter og hvorfor deltakelse kan sees på som et fortrinn. Det kan derfor virke som om formålet med interaksjonen ofte er uklart både for kunstnerne og for barna. I mitt avhandlingsarbeid undersøker jeg hvordan teaterforestillinger og bildebøker for barn legger til rette for barns deltagelse og diskuterer hvordan vi kan analysere og forstå denne deltakelsen. Mitt materiale er tverrkunstnerisk, og består blant annet av barns møter med scenekunst og litteratur. Disse møtene vil fungere som prosjektets empiriske utgangspunkt og vil bli sett i relasjon til andre relevante kunst- og kulturpraksiser, herunder også barns egne kulturuttrykk.
Publikasjonsform: ph.d.-avhandling
Antatt publiseringstidspunkt: 2016

 

Åse Marie Ommundsen

Stilling: Professor i nordisk litteratur
Institusjon: HiOA
Forskningsområder og interessefelt: Barnelitteratur, bildebøker for barn, ungdom og voksne, allalderlitteratur, barndomsforskning, tegneserier, animasjonsfilm
Pågående prosjekter: What Difference does the Picturebook Make?

Prosjektets tittel: What Difference does the Picturebook Make?
Beskrivelse: Større, internasjonalt forskningsprosjekt
Publikasjonsform: Bøker og artikler
Antatt publiseringstidspunkt: 2017-2019

Ommundsen er også med på de tre internasjonale prosjektene Nordic childhoods 1700-1950 (med bidraget : Competent children: Childhoods in Nordic Children’s Literature from 1850-1960), publ 2016 og Childrens rule, (med bidraget: Children’s rule in comic strips and tv series), publi 2015 og The Routledge Companion to Picturebooks (med bidraget: Picturebooks for adults), publ 2016.

Hun leder også forskergruppen Barnespråk og barnelitteratur på HiOA, som kommer ut med en antologi (Tekst for vekst: Litteratur, språk og samtale) i 2016, der hennes bidrag er Utfordrende bildebøker.

Ommundsen holder også på med en bok fra sitt 22. juli-prosjektet: Norwegian children’s literature in the aftermath of 22. July: Collective memory and trauma relief, som hun antar kommer 2016 eller 2017.

 

Lin Prøitz

Stilling: Forsker
Institusjon: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/ University of Sheffield, Visual social media lab/
Forskningsområder og interessefelt: Digitale medier, digital litteratur, Ebok, migrasjon, kjønn og seksualitet, minoriteter og medier, instagram og fotografi
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: ENGAGE
Beskrivelse: Hvordan politiske hendelser kommer til uttrykk i fotografiet (H2020/ UniofSheffield)
Antatt publisering: 2016/17
Prosjektets tittel: Fra selvportrett til #selfie
Beskrivelse: En Ebok med Kristoffer Elisassen om selvfremstillinger i offentligheten (Universitetsforlaget) http://øyeblikkfang.no,
Antatt publiseringstidspunkt: September 2015
Prosjektets tittel: IMAGE-SELF-PUBLIC
Beskrivelse: En internasjonal konferanse og fotoutstilling i samarbeid med Preus Museum (2016-17) om selvfremstillinger i offentligehten (Fritt Ord)
Publiseringstidspunkt: Oktober 2016
Prosjektets tittel: Muslim Women Online
Beskrivelse: Forskning på muslimske kvinners mediedeltagelse og medieproduksjon (RAM/Vestlandsforsking) http://www.vestforsk.no/prosjekt/virtual-identities-of-muslim-women-in-norway
Publiseringstidspunkt: 2016

Prosjektets tittel: LærKidsaKode
Beskrivelse: Forskning på jenter og programmering i skolen (RFF/Vestlandsforsking) http://www.vestforsk.no/aktuelt/til-hong-kong-med-forsking-paa-kidsa-som-kodar
Publiseringstidspunkt: 2015/16

 

Astri Ramsfjell

Stilling: Pensjonert førsteamanuensis
Institusjon: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forskningsområder og interessefelt:
– Litterære konstruksjoner av barn og barndom
– Det innskrevne barnet i didaktiske fortellinger
– Bibelbøker for barn
– Bildebokas implisitte leser
– Fortellinger om barndomsminner
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Hvem synger? Om barnesyn i barnesanger
Beskrivelse:
Publikasjonsform:
Antatt publiseringstidspunkt:

 

Ture Schwebs

Stilling: Professor i digital tekstkultur
Institusjon: Høgskolen i Bergen, avd for lærerutdanning
Forskningsområder og interessefelt: tekster i nye medier, digitale tekster for barn og ungdom
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: NaChiLit (Nature in Children’s Literature: Shaping children’s environmental awareness). Prosjektleder: Nina Goga, HiB
Beskrivelse: Prosjektet har som mål å studere ulike måter natur er representert i ulike barnelitterære uttrykk (skjønn- og faglitteratur, aviser, bildebøker, digital litteratur) og undersøke om (og hvordan) barn- og unges miljø- og klimaoppmerksomhet påvirkes av møtet med ulike representasjoner av natur i litteraturen.
Publikasjonsform: artikler, antologi
Antatt publiseringstidspunkt: 2016-2017

 

Anne Skaret

Stilling: Førsteamanuensis i nordisk litteratur
Institusjon: Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Litterære skulpturer: Barnelitteratur mellom medier
Beskrivelse: Prosjektet undersøker litterære skulpturer inspirert av barnelitterære verk. Et sentralt anliggende er å utforske det intermediale samspillet mellom skulptur og barnelitteratur, med vekt på å avklare forholdet mellom de to kunstartene. Dette skal gjennomføres ved å analysere et utvalg av det som i prosjektet kalles ‘litterære skulpturer’, hentet fra en nordisk og en internasjonal kontekst, og måten disse samspiller med de litterære verkene de er inspirert av, på. Prosjektet utforsker også empiriske barneleseres erfaringer i møte med slike skulpturer.
Publikasjonsform: monografi
Antatt publiseringstidspunkt: sommer 2017

 

Anna Karlskov Skyggebjerg

Stilling: Lektor
Institusjon: Aarhus Universitet
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Børns deltagelse i forfatterskoler
Beskrivelse: Forfatterskoler rettet mod børn er et nyt fænomen i Danmark. Projektet retter fokus mod forfatterskolefænomenets historie og de rammer, som forfatterskolerne eksisterer under. Hvordan italesættes forfatterskoler for børn, hvilke institutioner udbyder forfatterskoler, og hvem underviser børnene, og hvilke skrivedidatiske strategier anvendes der? Herudover sætter projektet fokus på børnenes egen oplevelse af at deltage i forfatterskolekurser: Hvilke former for motivation og engagement oplever børnene, og hvorfor og hvad skriver de? Den teoretiske rammesætning for projektet er Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber samt motivationsteori.
Publikasjonsform: Artikel
Antatt publiseringstidspunkt: 2016

 

Svein Slettan

Stilling: Førsteamanuensis
Institusjon: Universitetet i Agder
Forskningsområder og interessefelt: Natur og barnelitteratur, sanglyrikk for barn, seriebøker, multimodale tekster
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel:
Beskrivelse:
Publikasjonsform:
Antatt publiseringstidspunkt:

 

Ruth Seierstad Stokke

Stilling: Høgskolelektor
Institusjon:
Høgskolen i Oslo og Akershus, lærerutdanningen

Forskningsområder og interessefelt: Kognitiv litteraturteori og Theory of Mind/mentalisering, bildebøker og resepsjonsstudier av litteratursamtaler på barnetrinnet.
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Bildebøker i flerspråklige klasserom. Prosjekt sammen med kollega Kirsten Palm, også ved HiOA.
Beskrivelse: Resepsjonsstudie – litteratursamtaler i fire klasserom med høy andel flerspråklige elever. Høytlesningsstund og samtale om boka Ordfabrikken av De Lestrade og Docampo.
Publikasjonsform: Bidrag i antologi
Antatt publiseringstidspunkt: Vår 2016

 

Åse Kristine Tveit

Stilling: Stipendiat
Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus
Forskningsområder og
interessefelt: Barn og lesing, barnebibliotek
Pågående prosjekter
Doktorgrad

Prosjektets tittel: Barnekulturens veier i politikk, estetikk,
forskning og formidling
Beskrivelse: Artikkel
Publikasjonsform: Antologi
Antatt publiseringstidspunkt: November 2015

 

Karin Beate Vold

Stilling:
Institusjon:
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Norsk barnelitteraturhistorie

Prosjektets tittel: Revidering av Norsk barnelitteraturhistorie
Beskrivelse: Revidering etter utgaven fra 2005, til en ny og 3. utgave av verket
Publikasjonsform: Ny bok, Samlaget
Antatt publiseringstidspunkt: 2017

 

Tonje Vold

Stilling: Førsteamanuensis
Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus
Forskningsområder og interessefelt: Bildebøker, nasjonsbygging, raseforestillinger, samtidslitteratur, formidling, etikk
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Barnelitteratur og formidling av en «postnasjonal» situasjon
Beskrivelse:
Publikasjonsform: Artikkel
Antatt publiseringstidspunkt: November 2016

 

Magnus Öhrn

Stilling: Universitetslektor (fil dr)
Institusjon: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Forskningsområder og interessefelt: Barn- och ungdomslitteratur
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: En mild vilde på nya äventyr. En studie i den svenska pojkboken
Beskrivelse: En intersektionell undersökning av pojkkonstruktionen i den svenska pojkboken från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1950-talet.
Publikasjonsform: Monografi (har redan behandlat ämnet i ett antal artiklar)
Antatt publiseringstidspunkt: 2016

 

Kristin Ørjasæter

Stilling: Direktør
Institusjon: Norsk barnebokinstitutt
Forskningsområder og interessefelt: Estetikk, medier, kolonialisme
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel: Barnelitterære fortellerstemmer
Beskrivelse: Hva skjer med barnelitteraturens karakteristiske barneperspektivt når fortellingene opptrer i flere medier og formidles gjennom verbaltekst, bilder, design, miljølyd, musikk, animasjon og interaktivitet?
Publikasjonsform: Bok
Antatt publiseringstidspunkt: 2017

 

 

Navn:
Stilling:
Institusjon:
Forskningsområder og interessefelt:
Pågående prosjekter
Prosjektets tittel:
Beskrivelse:
Publikasjonsform:
Antatt publiseringstidspunkt: