Smitteverntiltak

Illustrasjonsfoto: Kelly Sikkema via Unsplash

Smitteverntiltak pr. august 2020

Norsk barnebokinstitutts lokaler inkl. lesesalen er kun åpne for personer med adgangskort. Alle må ta hensyn for å begrense smittefare.

Dersom du er syk skal du ikke komme inn i lokalene.

Når du oppholder deg i lokalene til Norsk barnebokinstitutt må du:

 • Registrere deg ved inngangen. Ansatte skriver seg inn med navn, alle andre med navn og telefonnummer. Sprit hendene før og etter registreringen.
 • Holde minst én meters avstand til andre i lokalene. Pass særlig på i inngangsdører, trapperom, toalett/garderobeområde og grupperom. Vi anbefaler å ikke bruke heis. Ikke flytt bord og stoler sammen, de satt opp slik at regelen om avstand kan holdes.
 • Vaske hendene ofte og bruke håndsprit. Det er satt ut håndsprit flere steder i lokalene.

Kjøkkenet er stengt for andre enn ansatte

Dersom du får symptomer på covid-19 mens du oppholder deg i lokalene skal du umiddelbart reise hjem.
Hvis du må reise med kollektivtransport, skal du bruke munnbind. Dette kan du få hos administrasjonsleder. Vi anmoder om at du informerer administrasjonsleder om symptomer, hvem på arbeidsplassen du evt. har hatt kontakt med, og om hvilke flater og områder som evt. bør desinfiseres.

Entra har ansvar for rengjøring av lokalene. Instituttet tar ansvar for ytterligere rengjøring av berøringsflater.

Har du spørsmål om smittevern ved Norsk barnebokinstitutt, kontakt administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard, 984 01 829.

Smitteverntiltak for Norsk barnebokinstitutt pr 14. august 2020

Norsk barnebokinstitutt forholder seg til de regler og retningslinjer som gis av regjering og helsemyndigheter til enhver tid. Planen over tiltak oppdateres dermed fortløpende. Den baserer seg også på Arbeidstilsynets råd for arbeidsmiljø under pandemien.

Generelt om opphold i lokalene:

Lokalene er kun åpne for personer med adgangskort.

Hvis man føler seg syk skal man holde seg hjemme. Det gjelder også dersom man er testet for covid-19 og testen er negativ. Om man smitter andre med en vanlig forkjølelse, må disse holde seg hjemme, teste seg, osv.

Dersom man får symptomer på covid-19 mens man er på jobb, skal man umiddelbart reise hjem. Man bør unngå å reise med kollektivtransport, hvis dette ikke kan unngås skal den syke bruke munnbind. Det finnes munnbind hos administrasjonsleder til bruk under slike forhold.

Den som er blitt syk anmodes om å informere administrasjonsleder om symptomer, hvem på arbeidsplassen man evt. har hatt kontakt med, og om hvilke flater og områder som evt. bør desinfiseres.

Man skal holde 1 meter avstand til andre gjennom hele arbeidsdagen.

Vær særlig oppmerksom i gangene, garderobeområdet, trappeløpene og når man skal inn og ut. Det er merket opp hva som gir 1 meter avstand på gulvet i garderoben utenfor toalettene.

Arbeidstilsynet anbefaler å åpne vinduene på kontorene og lufte regelmessig om mulig, og å holde dørene lukket for å minske smitterisikoen.

God håndhygiene er avgjørende for å hindre smitte, og det er satt ut hånddesinfeksjonsmidler ved inngangen, på lesesalen, i undervisnings- og grupperommene, og på kjøkkenet, i tillegg til håndsåpe på kjøkkenet og toalettene. Overflatedesinfeksjon finnes på kjøkkenet og i undervisningsrom

Kjøkkenet kan bare betjenes av ansatte, og bare en person kan oppholde seg der om gangen. Man skal desinfisere hendene eller vaske med såpe før og etter betjening av kaffetrakter, oppvaskmaskin, vannkoker mv. Det ligger engangshansker tilgjengelig på kjøkkenet. Man skal benytte engangshansker ved tømming av oppvaskmaskinen.

Husk god «hostehygiene»: host i armkroken, eller i papirlommetørkle som kastes etterpå.

Det er NB Drift/Entra som har ansvar for rengjøring av lokalene. Instituttet tar ansvar for ytterligere rengjøring av berøringsflater.

Møter: Stolene i møterommene er plassert slik at regelen om avstand overholdes. Man skal ikke flytte stoler sammen. Møtebord vaskes med desinfeksjonsmiddel etter møtet.

Lunsj: Tidspunkt for lunsj deles opp dersom det er mange på kontorene, slik at man kan sitte i sofaområdet med nok avstand. Alternativt kan noen spise lunsj nede i kantineområdet og noen oppe i 4. etasje.

Smittevernregler for arrangementer:

Denne veilederen er basert på forslag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening i samarbeid med Norsk skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk tjenestemannslag, Fagforbundet Teater og Scene og CREO, samt egne innspill.  Veilederen bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.

Denne smitteveilederen gjelder i Norsk barnebokinstitutts lokaler og de lokalene vi disponerer hos Entra i 1. etasje i Observatoriegaten 1b. Når vi leier lokale hos Nasjonalbiblioteket gjelder deres smitteveileder.

Overordnet

Publikumstallet begrenses til det maksimumsantallet instituttets arrangementslokaler tillater i tråd med myndighetenes retningslinjer. Tallet gjelder publikum, og omfatter ikke bidragsytere eller annet personale.

Ansvar

En oppdragsgiver/arrangør har normalt det samme ansvaret som arbeidsgiveren i de forhold som gjelder engasjement av eksterne bidragsytere.
Det overordnede ansvaret for smitteverntiltak ligger hos ledelsen og kan ikke delegeres.

Det skal avklares hvem som har ansvar for smittevern for hvert enkelt arrangement.
Det skal lages en plan for hvert enkelt arrangement.

Informasjon

Informasjon om instituttets smitteverntiltak skal formidles tydelig til alle bidragsytere og publikum:

 • Ved engasjement for oppdrag (bidragsyter)
 • Ved påmelding til/informasjon om arrangement (publikum)
 • Ved ankomst og under arrangement (muntlig og skriftlig)

Det skal formidles tydelig at man ikke kan delta hvis ikke man er frisk.

Forberedelser til arrangementer

Alle bør vise hensyn til hverandre og holde god avstand (minst 1 meter), gjennom arbeidets ulike situasjoner og prosesser. 
I tillegg gjelder følgende retningslinjer:

 • Sette av mer tid enn vanlig slik at stress unngås.
 • Minimere antallet på hvor mange som trenger å være tilstede samtidig.
 • Inngang/adkomst til prøvelokalene
  • Avklare hvem som skal ha adgang til de ulike rommene
  • Avklare hvem som skal følge opp de ulike aktørene
 • Bruk av garderobefasiliteter
  • Vi benytter ikke garderober, alle bes ta hånd om egne ting.
 • Sikre avstand mellom utøvere/teknikere og andre i prøvesituasjon og andre forberedelser, samt all ferdsel for å hindre trengsel
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter,
  i foajé og i arrangementslokalet.
 • Vask hendene før og etter hver økt, og bruk antibac ved behov.  
 • Det bør ikke foregå sambruk av utstyr.
 • Utstyr og berøringspunkter som skal brukes av flere (talerstol, pc, mikrofoner osv.)
  skal desinfiseres mellom hver runde.
 • Bidragsytere setter selv på seg mygg ved behov under veiledning av lydtekniker/ansatt.

Ansatte som møter publikum

Det skal utarbeides konkrete retningslinjer for ansatte som skal ha direkte kontakt med publikum som tilpasses det enkelte arrangement, herunder:

– Mottak og organisering av publikum underveis og ved arrangementets avslutning.
– Ved servering av mat og drikke.
– Uforutsette hendelser som f.eks der en publikummer blir rammet av illebefinnende.

Smittevern for publikum under arrangementer

Registrering: Virksomheten må registrere hvem som er tilstede i salen, da det kan være behov for smittesporing. Denne informasjonen skal slettes etter 10 dager.
Inngang/utgang: Personalet skal bidra til at publikum ikke stiller seg for tett under innslipp, i pauser og ved utgang etter avsluttet arrangement.
Plassering: Det skal være 1 meters avstand mellom de som sitter i salen, alle veier. Personer i samme husstand kan sitte sammen.
En løsning som gir plass til flere vil være et diagonalt mønster i salen
(annethvert sete i hver rad, men ikke rett foran og bak hverandre).
Antibac: Antibac-flasker i foajé og arrangementslokaler.
Rengjøring: Toalettene og felles berøringsflater bør holdes rene før arrangementet og etter hver pause. Det kan vurderes å avholde flere pauser for å unngå toalettkøer.
Servering:
Publikum får egne vannflasker.
Utdeling av enheter med lunsj på større arrangementer.
En ansatt betjener kaffe/teservering.

Norsk barnebokinstitutt har også utarbeidet et eget smittevernsreglement for sine studenter.

Alle smitteverntiltak oppdateres fortløpende i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.