Hopp til innholdet

Statistikk over barne- og ungdomsbøker i Norge 2010

  • av

Av Sofie Arneberg og Ellen E. Nicolaysen, Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutts statistikk omfatter trykte bøker for barn og ungdom på norsk og samisk utgitt i Norge eller av utenlandske forlag på norsk. Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk. Skolebøker er heller ikke inkludert.
Bakgrunnsmaterialet for statistikken er Norsk barnebokinstitutts egen boksamling, Nasjonalbibliografien, forlagskataloger og andre kilder der biblioteket kjenner til utgivelser.

Statistikken omfatter kun bøker som forlagene og Nasjonalbibliografien har definert som barne- og ungdomsbøker.
Statistikken dekker 2010, og bøkene kommer fra mange små og store forlag og utgivere. NBIs statistikk skiller seg dermed fra Den norske Forleggerforenings bransjestatistikk, som kun omfatter utgivelser fra medlemsforlagene.

Se oversikt over alle statistikker

 

 

1185 bøker i 2010

Det totale utgivelsestallet for 2010 (1185) er på nivå med tallet for 2009 (1162).

Søylediagram: Utgivelser for barn og unge i Norge 1990-2010

 

 

Sammenlignet med Sverige, Danmark og Finland er utgivelsestallet lavere i Norge, men forholdstallet er nokså konstant.

Søylediagram: Antall utgitte bøker for barn og unge i Norge, Sverige, Danmark og Finland 2008-2010

 

Nye bøker og gjenutgivelser

De 1185 utgivelsene i 2010 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker (gjenutgivelser).
En gjenutgivelse kan for eksempel være en bok med ny omslagsillustrasjon, en klassiker i ny oversettelse eller at boka utgis i en forlagsserie.

Det var i alt 982 nye norske og oversatte bøker. 203 var gjenutgivelser. Gjenutgivelsene utgjør ca. en sjettedel av alle bøkene som kom ut i 2010.

 

 

Norsk og oversatt

Oversatte bøker utgjør 61,5% av det totale utgivelsestallet for 2010.
67 % av oversettelsene er fra engelsk. Bildebøker basert på ulike seriekonsepter, fra filmer og tv for de aller yngste bidrar mye til dette tallet. Også fagbøker er høyt representert her. I 2010 var 61 % av alle fagbøker for barn og unge oversatt fra engelsk.
10 % av bøkene er oversatt fra svensk (2009: 10 %), deretter følger oversettelser fra dansk (7 %), tysk (5 %) og fransk (4 %).

18 % av bøkene (2009: 17 %) er oversatt fra våre nordiske nabospråk.

I statistikken registreres kun språk, ikke de oversatte bøkenes opprinnelsesland.
Det ble oversatt bøker fra 15 språk i 2010 (2009: 14). Følgende språk er representert, sortert etter antall oversatte titler: Engelsk, svensk, dansk, tysk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk, finsk, tsjekkisk, nordsamisk, kinesisk, islandsk, portugisisk og urdu.

 

Kakediagram: Norske og oversatte bøker for barn og unge i 2010

 

 

Bokmål og nynorsk

Av de 370 nye norske bøkene er 41 (11 %) på nynorsk.
For nye oversatte bøker er tallet noe lavere, kun 15 (4 %) er på nynorsk.

Fordeling nynorsk og bokmål 2010

 

 

Samisk

Det ble utgitt 20 trykte barne- og ungdomsbøker på samisk i 2010. 12 på nordsamisk, 5 på lulesamisk, 2 på sørsamisk og 1 parallellspråklig nord-, lule- og sørsamisk.

 

 

Romaner, bildebøker og fagbøker

Romaner, bildebøker og fagbøker utgjør de største bokgruppene.
Det ble i 2010 gitt ut 472 romaner, 350 bildebøker og 289 fagbøker totalt.

Blant de nye norske bøkene var 144 romaner, 119 bildebøker og 79 fagbøker.

Søyledigram: Utgivelser for barn og unge 2008-2010

 

Fagbøker for barn og ungdom

Kunst- og hobbybøker og bøker om historie, praktisk vitenskap og naturvitenskap er sterkest representert blant fagbøkene, i tillegg til oversatte bøker med religiøst innhold. Det er en markant økning i kunst- og hobbybøker: 94 i 2010, mot 47 i 2009 og 32 i 2008. Det ble gitt ut 79 nye norske fagbøker i 2010.

Fagbøker for barn og unge fordelt etter emne 2010

 

 

Oversatte bøker

Norske og oversatte bøker for barn og unge 2010.jpg

Relaterte innlegg