Hopp til innholdet

Statistikk over barne- og ungdomslitteratur i Norge 2007

  • av

Norske og oversatte barne- og ungdomsbøker 2007
ved Sofie Arneberg
 

Norsk barnebokinstitutts bibliotek har siden siden 1996 utarbeidet en årlig statistikk over barne- og ungdomsbokutgivelser i Norge. Statistikken publiseres i Årboka Litteratur for barn og unge. Samlaget.

Se oversikt over alle statistikker

I 2007 ble det gitt ut totalt 979 bøker for barn og unge i Norge, 593 var oversettelser, 386 var norske.

779 av bøkene var nye. De resterende 200 har vært gitt ut tidligere, da med andre illustrasjoner, eller f.eks. i en annen forlagsserie, i en eldre oversettelse eller i et annet format. Disse bøkene kalles gjenutgivelser i Norsk barnebokinstitutts statistikk.

I tabellen under vises forholdet mellom nye bøker og gjenutgivelser i 2007.

 

Statistikk 1

 

 

I statistikken deles bøkene inn i hovedgruppene bildebøker, fagbøker, romaner og annet. Betegnelsen romaner favner også noveller og lettlestbøker. I gruppen annet finner vi blant annet sangbøker, antologier, dramatikk, eventyr og lyrikk.

 

Statistikk 2

 

 

De fleste nyutgivelsene finnes innen gruppen fagbøker (209 av 217).
Søylene viser prosentvis fordeling innen hver bokgruppe, og antallet bøker.

Statistikk 3

 

 

Som vist i figuren under dominerte oversettelser fra engelsk, deretter svensk, tysk og dansk.
De 593 oversatte bøkene var oversatt fra følgende språk:

Statistikk 4

 

 

Fagbøker for barn og unge utgjør nærmere 25% av utgivelsene.
Av figuren under framgår det hvilke fagområder disse bøkene dekker.

Statistikk 5

 

 

 

Relaterte innlegg

Stikkord: