Hopp til innholdet

Statistikk over barne- og ungdomslitteratur i Norge 2008

  • av

Av Sofie Arneberg, Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt har siden 1996 utarbeidet en årlig statistikk over barne- og ungdomsbokutgivelser i Norge. Statistikken omfatter bøker for barn og ungdom på norsk og samisk utgitt i Norge eller av utenlandske forlag på norsk.

Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk. Skolebøker er heller ikke inkludert.

Bakgrunnsmaterialet for statistikken er Norsk barnebokinstitutts egen boksamling, Nasjonalbibliografien, forlagskataloger og andre kilder der biblioteket kjenner til utgivelser, men ennå ikke har dem i samlingen.

Statistikken omfatter kun bøker som forlagene og Nasjonalbibliografien har definert som barne- og ungdomsbøker.

Statistikken dekker 2008, og bøkene kommer fra til sammen 101 små og store forlag/utgivere. NBIs statistikk skiller seg dermed fra Bransjestatistikken fra Den norske Forleggerforening, som kun omfatter utgivelser fra medlemsforlagene.

Se oversikt over alle statistikker

 

 

1158 bøker i 2008

Det totale utgivelsestallet har for første gang siden Norsk barnebokinstitutt begynte å føre sin statistikk i 1996, oversteget 1000 titler på ett år.

Statistikk 1

Antall utgivelser for barn og ungdom i Norge 1990, 2000-2008

 

Sammenlignbare tall fra Sverige, Danmark og Finland viser at det kommer ut færre bøker i Norge, men at forholdstallet er nokså konstant.

Statistikk 2

Kilder: Norsk barnebokinstitutt, Svenska barnboksinstitutet, Center for Børnelitteratur og Finlands barnboksinstitut.

 

 

Norsk og oversatt, nytt og gammelt

De 1158 titlene i 2008 inkluderer norske og oversatte bøker, nye og tidligere utgitte tekster. Eksempler på en gjenutgivelse kan være at en bok har fått ny omslagsillustrasjon, en klassiker kommer i ny oversettelse, eller det lages en ny forlagsserie. Mer enn tre fjerdedeler av alle bøkene som kom ut i 2008 var nye.

Statistikk 3

Norske og oversatte bøker for barn og ungdom 2008

 

Oversatte bøker utgjør 60 % av det totale utgivelsestallet for 2008, og hele 70 % av oversettelsene er fra engelsk (502). Det er særlig bildebøker basert på ulike seriekonsepter, fra filmer og tv for de aller minste, som bidrar til dette høye tallet. 14 % av bøkene er oversatt fra svensk (100). Deretter følger oversettelser fra dansk (39), tysk (32) og fransk (18).

I statistikken registreres kun språk, ikke de oversatte bøkenes opprinnelsesland. Det ble oversatt bøker fra 12 språk i 2008 (2007: 9).

20 % av bøkene fra 2008 (145) er oversatt fra de nordiske språkene samisk, finsk, svensk, dansk og islandsk.

Statistikk 4

Barne- og ungdomslitteratur oversatt til norsk 2008, fordelt på språk

15 utgivelser i 2008 var parallellspråklige, med tekst på norsk og et av følgende språk: nordsamisk, urdu, somali, kurdisk, persisk, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, polsk og tamilsk.

 

 

Nynorsk og bokmål

Av de 263 nye norske romanene og bildebøkene i 2008, var 13 % på nynorsk (33 stk.). For nye oversatte bøker var tallet lavere, kun 3 % av de nye romanene og bildebøkene i 2008 var oversatt til nynorsk (12 stk.).

Statistikk 5

Prosentvis fordeling utgivelser på nynorsk og bokmål 2008

 

Samiske språk

I statistikken registreres samiske bøker utgitt i Norge. Av de samiske språkene gis det ut flest bøker på nordsamisk. Bøker på lulesamisk, sørsamisk, skoltesamisk og inarisamisk er også representert.

Statistikk 6

Samiske språk 2000-2008

 

 

Bildebøker, romaner og fagbøker

Romaner, bildebøker og fagbøker utgjør de største bokgruppene. Det ble gitt ut 567 romaner, 308 bildebøker og 237 fagbøker i 2008.

Statistikk 7

Fagbøker for barn og ungdom

Aktivitetsbøker og bøker om naturvitenskap, historie og samfunnsfag er sterkest representert blant fagbøkene, i tillegg til bøker med religiøst innhold. Denne emnefordelingen gjelder både for norske og oversatte bøker, og har ikke forandret seg nevneverdig de siste årene.

Statistikk 8

 

 

Relaterte innlegg

Stikkord: