Hopp til innholdet

Statistikk over barne- og ungdomslitteratur i Norge 2009

  • av

I 2009 ble det gitt ut 1162 bøker for barn og unge i Norge.
30% av disse var nye norske bøker.

Oversatte bøker utgjør 60% av det totale utgivelsestallet for 2009.
Bøkene er oversatt fra tilsammen 14 språk.

70% er oversatt fra engelsk og 17% fra våre nordiske nabospråk.

Norsk barnebokinstitutt har siden 1996 utarbeidet en årlig barnebokstatistikk, og kan nå presentere nøkkeltallene for 2009.
Av Sofie Arneberg, Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutts statistikk omfatter bøker for barn og ungdom på norsk og samisk utgitt i Norge eller av utenlandske forlag på norsk. Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk.
Skolebøker er heller ikke inkludert.

Bakgrunnsmaterialet for statistikken er Norsk barnebokinstitutts egen boksamling, Nasjonalbibliografien, forlagskataloger og andre kilder der biblioteket kjenner til utgivelser.

Statistikken omfatter kun bøker som forlagene og Nasjonalbibliografien har definert som barne- og ungdomsbøker.

Statistikken dekker 2009, og bøkene kommer fra mange små og store forlag og utgivere. NBIs statistikk skiller seg dermed fra Den norske Forleggerforenings bransjestatistikk, som kun omfatter utgivelser fra medlemsforlagene.

Se oversikt over alle statistikker

 

1162 bøker i 2009

Det totale utgivelsestallet for 2009 (1162) er på nivå med tallet for 2008 (1158).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye bøker og gjenutgivelser

Blant de 1162 utgitte bøkene i 2009 er det både nye og tidligere utgitte tekster (gjenutgivelser).

Eksempler på en gjenutgivelse kan være en bok med ny omslagsillustrasjon, en klassiker i ny oversettelse eller at boka utgis i en ny forlagsserie.

Gjenutgivelsene utgør ikke mer enn en fjerdedel av alle bøkene som kom ut i 2009, det vil si at så mange som 901 av bøkene var nye norske og oversatte bøker.

 

 

Norsk og oversatt

Oversatte bøker utgjør 60% av det totale utgivelsestallet for 2009.

Hele 70% av oversettelsene er fra engelsk. Det er særlig bildebøker basert på ulike seriekonsepter, fra filmer og tv for de aller yngste, som bidrar til dette høye tallet.

10% av bøkene er oversatt fra svensk (2008:14%), deretter følger oversettelser fra dansk (7%), tysk (5%) og fransk (3%).

17% av bøkene (2008:20%) er oversatt fra våre nordiske nabospråk.

I statistikken registreres kun språk, ikke de oversatte bøkenes opprinnelsesland.

Det ble oversatt bøker fra 14 språk i 2009 (2008: 12). Følgende språk er representert, sortert etter antall oversatte titler: Engelsk, svensk, dansk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, tsjekkisk, japansk, nordsamisk, færøysk, polsk og spansk.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokmål og nynorsk

Av de 361 nye norske bøkene er 53 (15%) tilgjengelige på nynorsk.
Det betyr at flere av bøkene ble gitt ut på både bokmål og nynorsk samme år.
For nye oversatte bøker er tallet noe lavere, kun 31 (6%) er på nynorsk.

 

 

Romaner, bildebøker og fagbøker

Romaner, bildebøker og fagbøker utgjør de største bokgruppene.

Det ble i 2009 gitt ut 545 romaner, 296 bildebøker og 243 fagbøker totalt.

Blant de nye norske bøkene var 167 romaner, 93 bildebøker og 81 fagbøker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagbøker for barn og ungdom

Aktivitetsbøker og bøker om naturvitenskap, historie og samfunnsfag er sterkest representert blant fagbøkene, i tillegg til oversatte bøker med religiøst innhold. Denne emnefordelingen har ikke forandret seg nevneverdig de siste årene.

Det ble gitt ut 81 nye norske fagbøker i 2009.

 

 

Relaterte innlegg

Stikkord: