Hopp til innholdet

Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2019

Illustrasjonsfoto: Niklas R. lello

Det ble i 2019 utgitt 1048 papirbøker for barn og unge på norsk, 93,7 % er på bokmål mot bare 6,3 % på nynorsk.

528 bøker er skrevet på norsk, 520 er oversatt fra 17 forskjellige språk. Det er uvanlig at forholdet mellom norske og oversatte utgivelser er så jevnt. Det skyldes en markant nedgang i antall oversettelser fra engelsk. Også svenske oversettelser har avtatt.1

Bøker på kvensk

Det er i 2019 for første gang registrert 2 bøker på kvensk, mens det i 2018 ble gitt ut 2 parallellspråklige bøker norsk/kvensk.

Bøker på samiske språk

Det ble i Norge i 2019 gitt ut 20 bøker for barn og unge på samiske språk (2018: 17, 2017: 19, 2016: 33).

Parallellspråklige bøker

I 2019 ble det utgitt 11 parallellspråklige bøker, hvorav 10 inkluderer samiske språk.

Sørsamisk/nordsamisk2
Sørsamisk/lulesamisk2
Norsk bokmål/nordsamisk5
Norsk bokmål/sørsamisk1
Norsk bokmål/engelsk1

Norskspråklige utgivelser, helt nye og gjenutgivelser

Utgivelsestallene omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

 Totalt antall utgivelserHelt nye utgivelserGjenutgivelser
20191048856192
20181193975218
201713481084264
20161092880212
20151116841275
    

Forholdet mellom norske og oversatte bøker

I 2019 er 50,4 % av utgivelsene originalt norske, 49,6 % av utgivelsene er oversettelser. Det er bemerkelsesverdig. I 2018 var bare 41,3 % av utgivelsene originalt norske, i 2017 var tallet enda lavere: 39,9 % av utgivelsene var originalt norske.

 Totalt antall utgivelserOriginalt norskeOversatt til norsk
20191048528520
20181193493700
20171348538810
20161092486606
20151116445671
    

Forholdet mellom helt nye og gjenutgitte oversettelser

Det er i 2019 utgitt totalt 520 oversettelser, hvorav 312 er helt nye og 108 er gjenutgivelser. Det er markant færre oversettelser enn de nærmeste foregående årene.

 Antall språkTotalt antall oversettelserNye utgivelserGjenutgivelser
201917520412108
201816700558142
201716810637173
201613606470136

Forholdet mellom norske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

I 2019 ble det gitt ut 1048 utgivelser, hvorav 444 nye norske bøker, 84 gjenutgitte norske bøker, 412 nye oversettelser, 108 gjenutgitte oversettelser.

Bokmål og nynorsk

Det ble i 2019 gitt ut 982 bøker på bokmål og 66 på nynorsk. Forholdstallet mellom de to norske språkformene er 93,7 % bokmål, 6,3 % nynorsk. I 2018 var 7,1 % av utgivelsene på nynorsk. I 2017 var 5,1 % av dem på nynorsk.

 Totalt antall utgivelserBokmålNynorsk
20191048  98266
20181193110885
20171348127969
20161092102468
20151116105561

Oversettelser fra 17 språk

I 2019 er det oversatt fra 17 ulike språk til norsk. Både i 2018 og i 2017 ble det gitt ut oversettelser fra 16 språk. Det nye er oversettelsene i 2019 er fra kinesisk og maltesisk. Språk som tidligere har vært inkludert i oversettelsene, men som er falt ut i 2019 er sørsamisk, lulesamisk, russisk og persisk

Som vanlig er det i 2019 langt flere oversettelser fra engelsk (351) enn fra svensk (76), som er de to største språkene. Men begge disse språkenes andel av bøkene er sunket i forhold til de nærmest foregående årene.

 Nye i 2019Gjenutgitte i 2019Totalt i 2019Totalt i 2018Totalt i 2017Totalt i 2016
Engelsk27180351484585428
Svensk6511 76 94104 87
Tysk15 7 22 38 21 19
Dansk14 2 16 13 26 26
Fransk14 0 14 24 24 10
Italiensk  7 3 10 19 16   5
Nederlandsk  8 1   9   4 10 20
Japansk 04  4  3  1  1
Nordsamisk 30  3  1  0  0
Færøysk 30  3  1  0  0
Spansk 30  3  8  4  1
Kinesisk 30  3  0  0  0
Islandsk 20  2  0  0  0
Finsk 10  1  6  9  5
Polsk 10  1  2  1  0
Portugisisk  1 0   1   1  0  0
Maltesisk  1 0   1   0  0  0

Bøker på andre språk

I 2019 ble det gitt ut 13 bøker på engelsk og 1 bok på tamilsk.

I 2018 ble det i Norge gitt ut 3 bøker på engelsk, 2 på somali og 1 på svensk. I 2017 ble det gitt ut 9 bøker på engelsk, 8 på tamilsk, 2 på tysk, 1 på henholdsvis dansk, finsk, fransk, islandsk, kinesisk, koreansk, latvisk, russisk og svensk.


[1] Denne opptellingen er foretatt på bakgrunn av statistikk som er innsamlet av Nasjonalbiblioteket på bakgrunn av pliktavlevering samt registreringer i Norsk bokfortegnelse.

Relaterte innlegg