Hopp til innholdet

Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2012

Statistikken omfatter trykte bøker for barn og unge på norsk, samisk og andre språk, utgitt i Norge eller av utenlandske forlag på norsk. Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk. Skolebøker er heller ikke inkludert.

Materialet for statistikken er først og fremst hentet fra Nasjonalbibliografien, men forlagskataloger, Biblioteksentralen og andre kilder der man har funnet informasjon om utgivelser er også brukt.

Bøkene kommer fra flere enn 100 små og store forlag og utgivere. Statistikken skiller seg dermed fra Den norske Forleggerforenings bransjestatistikk, som kun omfatter utgivelser fra medlemsforlagene.

Statistikken omfatter kun bøker som forlagene og Nasjonalbibliografien har definert som barne- og ungdomsbøker.

Statistikken dekker 2012.

Tilsvarende statistikk har vært utarbeidet siden 1996, og er tilgjengelig på Norsk barnebokinstitutts nettsider. For årene 1996-2008 er statistikkene også trykket i Årboka Litteratur for barn og unge. Samlaget, 1998-2010.

Tidligere statistikker over bokutgivelser for barn og unge

 

1232 bøker i 2012

Det ble i 2012 gitt ut 1232 bøker for barn og unge i Norge.
Diagram 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere utgivelser i nabolandene

Det gis ut noe færre bøker i Norge enn i nabolandene Sverige, Danmark og Finland.

Forholdstallene mellom de fire landene holder seg nokså konstant.
Diagram 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye bøker og gjenutgivelser

De 1232 utgivelsene i 2012 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag.

Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser eller bøker som kommer i en ny forlagsserie. Gjenutgivelsene utgjør mindre enn en fjerdedel av alle bøkene som kom ut i 2012 (291 av 1232).

Av alle bøkene for barn og unge fra 2012 var 383 nye norske bøker, 105 norske gjenutgivelser, 558 nye oversatte bøker og 186 gjenutgitte oversettelser.
Diagram 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flest bøker oversatt fra engelsk

Oversatte bøker (744) utgjør 60 % av det totale antallet bøker utgitt for barn og unge i 2012. (2010: 62 %, 2011: 58 %).

69 % av bøkene er oversatt fra engelsk. Deretter følger svensk og dansk (begge 8 %), og fransk og tysk (begge 5 %). Det ble til sammen oversatt bøker fra 16 språk i 2012.
Diagram 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samisk

Det ble utgitt 17 bøker for barn og unge på samiske språk i 2012. Bøker for skoleverket er ikke inkludert, selv om flere av disse sannsynligvis også er ment for, og lest i, et større marked.

To av de 17 bøkene er parallellspråklige (på nordsamisk og tegnspråk), to er på lulesamisk, åtte på nordsamisk og fem på sørsamisk.

 

11 % nynorsk

Av de 383 nye norske bøkene fra 2012 er 11 % (43) tilgjengelige på nynorsk.

Det er den samme andelen som i 2010 og 2011.

For de 558 nye oversatte bøkene er andelen lavere, kun 2,5 % (14) er oversatt til nynorsk.

 

Flest kvinnelige forfattere

Flere kvinner enn menn ga ut nye bøker for barn og unge i Norge i 2012.

168 kvinnelige forfattere skrev 213 bøker, mens 107 mannlige forfattere skrev 153 bøker.

Det tilsvarer 1,3 bok pr. kvinnelig forfatter i 2012, og 1,4 bok pr. mannlig forfatter.
Diagram 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romaner, bildebøker og fagbøker er de største bokgruppene

Romaner/fortellinger, bildebøker og fagbøker utgjør de største bokgruppene for barn og unge.

Det ble i 2012 gitt ut 549 romaner/fortellinger, 367 bildebøker og 289 fagbøker for barn og unge totalt.
Diagram 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av nye norske bøker for barn og unge i 2012 var 48 % romaner/fortellinger, 30 % bildebøker og 20 % fagbøker.
Diagram 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer naturvitenskap enn filosofi. Fagbøker for barn og unge.

Det ble gitt ut 76 nye norske fagbøker for barn og unge i 2012 (2010:79, 2011:104)

Teller man med gjenutgivelser og oversettelser i tillegg til de nye norske, ble det gitt ut til sammen 289 fagbøker for barn og unge i 2012.

De fleste av fagbøkene er ulike hobby- og aktivitetsbøker, fulgt av fagbøker med naturvitenskaplige emner. Færrest bøker har filosofi, språk og litteratur som emne. Den store emnegruppen religion rommer hovedsakelig bibelfortellinger.
Diagram 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere statistikker over bokutgivelser for barn og unge

 

 

Relaterte innlegg