Hopp til innholdet

Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2013

Statistikken er utarbeidet for NBI av forskningsbibliotekar Sofie Arneberg ved Nasjonalbiblioteket.

Statistikken omfatter trykte bøker for barn og unge på norsk, samisk og andre språk, utgitt i Norge. Statistikken inkluderer nye utgaver av tidligere utgivelser, men ikke opptrykk. Skolebøker er heller ikke inkludert.

Materialet for statistikken er først og fremst hentet fra Nasjonalbibliografien, men forlagskataloger, Biblioteksentralen og andre kilder er også konsultert.

Bøkene kommer fra nærmere 150 små og store forlag og utgivere. Statistikken skiller seg dermed fra Den norske Forleggerforenings bransjestatistikk, som kun omfatter utgivelser fra medlemsforlagene.

Tilsvarende statistikk har vært utarbeidet siden 1996.

For årene 1996-2008 er statistikkene også trykket i Årboka Litteratur for barn og unge. Samlaget, 1998-2010.

 

1148 bøker i 2013

Det ble i 2013 gitt ut 1148 bøker for barn og unge i Norge.

Bilde 1

Bilde 2

Nye bøker og bøker utgitt på nytt

De 1148 utgivelsene i 2013 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag.
Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.
Gjenutgivelsene utgjorde mindre enn en fjerdedel av alle bøkene som kom ut i 2013 (256 av 1148).
Andelen oversatte bøker er noe lavere enn i 2012, mens andelen nye, norske bøker er litt høyere.
Av alle bøkene for barn og unge fra 2013 var 401 nye norske bøker (2012: 383), 88 norske gjenutgivelser (2012: 105), 491 nye oversatte bøker (2012: 558) og 168 gjenutgitte oversettelser (2012: 186).

Bilde 3

 

Språk i bøker for barn og unge 2013

57 % av alle bøkene utgitt for barn og unge i 2013 var oversettelser fra andre språk.
De flest oversettelsene var fra engelsk (66 %). Deretter følger de skandinaviske språkene svensk (11 %) og dansk (7 %), før tysk (6 % , fransk (4 %) og finsk (2 %).
Andre språk (4 %) består for 2013 av bøker oversatt fra islandsk, nederlandsk, færøysk, kroatisk, italiensk, japansk, nordsamisk, tsjekkisk og spansk.

Bilde 4

Bilde 5

Nynorsk og bokmål

11 % var på nynorsk av de 401 nye norske bøkene fra 2013.
Blant de 491 nye oversatte bøkene var andelen på nynorsk kun 1,8 %.

 

Samiske språk

Det ble utgitt 21 bøker for barn og unge på samiske språk i 2013.
Bøker for skoleverket er ikke inkludert, selv om flere av disse sannsynligvis er lest i et større marked.
14 av bøkene er på nordsamisk , fire på sørsamisk og én på lulesamisk.
To av bøkene er parallellspråklige, det vil i dette tilfelle si på to eller flere samiske språk.

 

Parallellspråklige bøker

Parallellspråklige bøker utgitt for barn og unge i 2013 hadde følgende språksammensetninger :
nordsamisk og finsk
nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk
nynorsk, bokmål, finsk, nordsamisk og kvensk
bokmål og engelsk
bokmål og punktskrift
bokmål og nordsamisk
bokmål og tigrinja

 

Flest kvinnelige forfattere

Flere kvinnelige enn mannlige forfattere ga ut nye bøker for barn og unge i 2013.
166 kvinnelige forfattere ga ut 200 bøker, mens 133 mannlige forfattere ga ut 170 bøker.

Bilde 6

Bilde 7

401 norske bøker

Det kom ut 401 nye norske bøker for barn og unge i 2013.
Romaner/ fortellinger, bildebøker og fagbøker var de største bokgruppene.
Romaner/ fortellinger utgjorde 40 % av bøkene (2012: 48 %), bildebøker 36 % (2012: 30 %), fagbøker 22 % (2012: 20 %) og de resterende bokgruppene (som lyrikk, sangbøker og eventyr) 2 % (2012: 2%).

Bilde 8

Fagbøker for barn og unge i 2013

Det ble til sammen utgitt 251 fagbøker for barn og unge i 2013. 88 av disse var nye norske bøker.
De fleste av fagbøkene var ulike hobby- og aktivitetsbøker og fagbøker med emner som dyr, planter, farger og tall.
Den store emnegruppen religion rommer mange mindre bibelfortellinger for barn, og består hovedsakelig av oversettelser.

Bilde 9

 

 

Relaterte innlegg

Stikkord: