I skuggen til Pippi Langstrømpe

Raudtoppen i Villa Villekulla er rett nok verdas sterkaste jente. Men kanskje har ei litt einsam jente på Krav Maga-trening vel så mykje å fortelja dagens unge?

Alle barna og den nye litteraturen

Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag? Det finnes mange grunner til å formidle de bøkene jeg selv leste, men det finnes like mange for å trekke frem nyere litteratur.

Nye, norske bøker for barn og unge – blir de utkonkurrert?

At det fortsettes å produseres og utgis ny litteratur for barn og unge, velger jeg å tro på som noe de aller fleste med sunn fornuft ser på som noe udelt positivt. Og ikke minst hvor viktig det er at den formidles. Men midt oppi alle disse spennende, humoristiske, gjenkjennende bøkene – blir de nye, norske bøkene for barn og unge utkonkurrert av de oversatte?

Fortsettelse følger

To gutter kommer inn i skolebiblioteket med lapp fra læreren i hånda med oppdrag: Levere og låne bok. Gutt 1 leverer ei bok i serien ”En pingles dagbok” og overbringer hilsen fra læreren om at jeg skal hjelpe ham å finne noe annet en pingle denne gangen. Gutt 2 leverer ei bok i en fantasyserie og vil ha neste bok.

Kvalitet og kommers

Kommersialiseringa og serialiseringa av norske barne- og ungdomsbøker er et faktum. Det er bare å se på statistikken for antall utgivelser retta mot barna og unge. Mange stiller seg kritiske til denne utviklinga, og hevder at masseproduksjonen og seriene går på bekostning av bøkenes kvalitet. Men er det nødvendigvis slik at kvantitet alltid går på bekostning av kvalitet? Kan det være slik at kvantitet noen ganger er en forutsetning for tilgang på kvalitet?