Hopp til innholdet

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Noen mener til og med at litterære kunstopplevelser kan være med på å forberede dagens barn til å bli reflekterte samfunnsdeltakere i morgen. Men hva er egentlig litteraturformidling, utover kunsten å finne rett bok til hvert barn? Her finner du artikler som drøfter dette nærmere.

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen - introduksjonsartikkel

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Men hva er egentlig litteraturformidling?
Fem mulige forutsetninger for å skrive skjønnlitterært

Fem mulige forutsetninger for å skrive skjønnlitterært

Hva er å skrive? Hva gjør skjønnlitterære forfattere? Hvordan skriver man en ungdomsbok? Å skrive er selvfølgelig prøving og feiling og smak og behag, akkurat som lesing.
Å tenke tekst på nytt

Å tenke tekst på nytt

«Think outside the box» er et begrep som ofte brukes når man vil fremme nytenkning. I litteraturen og litteraturbransjen kan man nå erstatte boksen med boken. For det er kanskje nettopp ut av boken vi burde gå.
Illustrasjoner er ikke til pynt

Illustrasjoner er ikke til pynt

Det er en økende internasjonal trend at bøker er illustrerte. Er det bare en motesving, eller er det en reell endring i bruk av illustrasjoner?
Visuell hverdag - nytt språk?

Visuell hverdag – nytt språk?

Posisjonene mellom det litterære og visuelle kunstfeltet er i endring. Er det bare ett språk for bilder som er "det riktige"?
Hvem er de kompetente barna?

Hvem er de kompetente barna?

Å iscenesette barnet som kunstner, kritiker og kurator er ikke en objektiv handling, men må forstås som et uttrykk for et bestemt barnesyn og kunstsyn.
Barnelitterær kunstopplevelse er som en lek, hvis den voksne lærer seg å holde munn

Barnelitterær kunstopplevelse er som en lek, hvis den voksne lærer seg å holde munn

For å fremme barns litterære kunstopplevelser må de voksne lære seg å tie og slippe barnas egne opplevelser i møtet med verket frem.
«Og det fins vel nye fiender?»

«Og det fins vel nye fiender?»

Skjøre grenser både i en selv og mellom en selv og omverdenen i bildeboka Dette snakker man bare med kaniner om.
Dette burde være en artikkel om å slå inn åpne dører. Derfor handler det om rom.

Dette burde være en artikkel om å slå inn åpne dører. Derfor handler det om rom.

Rom og bruk av rom er ikke et instrumentelt eller teknisk spørsmål i kunstformidling, men handler om synet på kunst,