Hopp til innholdet

Call for papers

Sakprosa for barn i Sakprosa

Sakprosa for barn i Sakprosa

Tidsskriftet Sakprosa inviterer nå relevante fagpersoner fra hele Norden til å bidra med forskningsartikler om sakprosa for barn.
Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Gjennom dette spesialnummeret ønsker vi forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur
Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Økokritikk i nordisk barne- og ungdomslitteratur

Mens naturen er sentral i nordisk barne- og ungdomslitteratur er den satt under relativt lite økokritisk forskning. Høgskolen på Vestlandet holder nå en workshop om dette temaet.
Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

Ny forskning fra det svenske forskningstidskriftet Barnboken

I år fyller Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 40 år. Til jubileet har de publisert fire nye artikler og tolv nye anmeldelser, blant annet av NBIs tidligere stipendiat, Lisa Nagel.
Call for papers fra Barnelitterært forskningstidsskrift - Nordic Journal of Childlit Aesthetics

Call for papers fra Barnelitterært forskningstidsskrift – Nordic Journal of Childlit Aesthetics

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift er et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Forskningstidsskriftet etterlyser nå nye artikler om barnelitteratur.