Hopp til innholdet

dataspill

Dataspill som arena for selvrepresentasjon

Dataspill som arena for selvrepresentasjon

Lykke Guanio-Uluru har i en ny artikkel i Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) undersøkt unges forhold til sine digitale identiteter.
Gut som spiller Nintendo

Dataspillstrategi fra regjeringen

Kulturdepartementet lanserte 4. september regjeringens dataspillstrategi for 2020–2022 på Bergen offentlige bibliotek.