Hopp til innholdet

DKS

Kulturtanken med portal for Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken med portal for Den kulturelle skolesekken

I dag, 2. september, lanserte Kulturtanken en ny portal for Den kulturelle skolesekken.
Illustrasjonsfoto

Kulturtankens konferanse om kvalitet i kunst og kultur

Hvilke kvalitetsdiskurser råder i kunst- og kulturfeltet for barn og unge og hvordan kan kvalitetsprinsipper bidra til utvikling og fornyelse av kvaliteten i DKS?
Sameløft i kulturmeldingen

Sameløft i kulturmeldingen

Kulturministeren vil kartlegge og løfte frem samiske kunst- og kulturuttrykk i forbindelse med ny kulturmelding. Et viktig steg på veien, i følge sametingspresidenten.
Den kulturelle skolesekken (DKS) i endring

Den kulturelle skolesekken (DKS) i endring

Den kulturelle skolesekken (DKS) står overfor store endringer i løpet av 2016. Etter at Rikskonsertenes mandat ble endret, og administrasjonen av DKS flyttet dit, har et større arbeid blitt nedlagt for å utforme den nye etaten. Arbeidet pågår fortsatt, og antas å være nærmere en konklusjon sommeren 2016.