Hopp til innholdet

funksjonsevne

Oss vs. dem: Funksjonsevne i norske lærebøker

Oss vs. dem: Funksjonsevne i norske lærebøker

Personer med nedsatt funksjonsevne har ofte blitt framstilt stereotypisk barnelitteraturen, men nye bøker tegner et mer sympatisk bilde. Hva med lærebøker i skolen?