Hopp til innholdet

funksjonsevne

Berre hopp! (2021), Birgit Skarstein (2021), Herman (2022) og Unike Edgar (2022)

Oss vs. dem: Funksjonsevne i norske lærebøker

Personer med nedsatt funksjonsevne har ofte blitt framstilt stereotypisk barnelitteraturen, men nye bøker tegner et mer sympatisk bilde. Hva med lærebøker i skolen?