Hopp til innholdet

kritikere

Lyst til å lære meir om samtidslitteratur for barn og unge? Ta vårt nye nettstudium! Søknadsfrist 1. juni

Lyst til å lære meir om samtidslitteratur for barn og unge? Ta vårt nye nettstudium! Søknadsfrist 1. juni

I august 2014 startar Norsk barnebokinstitutt opp eit nytt nettstudium i samtidslitteratur. Studiet er retta mot bibliotektilsette, lærarar, kritikarar og andre som arbeider med undervising og formidling, og har som mål å styrke kunnskapen om ny barne- og ungdomslitteratur.
Med biblioteka inn i framtida: Gode tilbakemeldingar frå biblioteksektoren om nettstudiet

Med biblioteka inn i framtida: Gode tilbakemeldingar frå biblioteksektoren om nettstudiet

I slutten av mars haldt NBI innlegg om det nye nettstudiet i samtidslitteratur på Det 74. norske bibliotekmøte i Trondheim. Det nye studiet, som rettar seg mot bibliotekansatte, lærarar og kritikarar, startar opp frå hausten. I Trondheim fekk målgruppene moglegheit til å orientere seg og til å kome med innspel inn mot studiets studieplan og undervisningsplan.