Hopp til innholdet

kunst

Når barn blir deltakere - muligheter og utfordringer i scenekunsten

Når barn blir deltakere – muligheter og utfordringer i scenekunsten

«Den teoretiske diskusjonen av interaktivitet og deltakelse innenfor kunstfeltet er mer aktuell enn noen gang. Tidligere var det en tendens, nå er det overalt. Barn er deltakere, medskapere og utøvere i mange sammenhenger», sier Lisa Nagel, en av prosjektlederne for SceSam-prosjektet, stipendiat ved NBI, og aktuell med boka "Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn" sammen med Lise Hovik.
Nytt masterstudium i barnekultur og kunstpedagogikk

Nytt masterstudium i barnekultur og kunstpedagogikk

Et nytt masterprogram ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim tilbyr fordypning innen ett eller flere kunstfag du velger selv. Første opptak finner sted våren 2017.
Hvis jeg måtte flykte... - utstilling på Det Internasjonale Barnekunstmuseet

Hvis jeg måtte flykte… – utstilling på Det Internasjonale Barnekunstmuseet

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom UNICEF Norge, Det Internasjonale Barnekunstmuseet og Aftenposten Junior, som i høst inviterte alle landets 5.-7.klassinger til å delta i en stor tegne- og skrivekonkurranse med utgangspunkt i UNICEF Norges undervisningsopplegg «Barn på flukt».
2 millioner til visuell kunst for unge

2 millioner til visuell kunst for unge

Kulturrådet lyser i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Barn og unge er satsingsområde for rådet i perioden 2016-2019 og første søknadsfrist 2. mars.
Kulturrådet inviterer til innspillsseminar om forskning på kunst og kultur for barn og unge

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar om forskning på kunst og kultur for barn og unge

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar for et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur 14. februar. Forskere og andre interesserte inviteres med dette til å komme med innspill som vil danne grunnlag for den videre programutformingen og for utlysningen av midler.
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge blir det nye navnet på Rikskonsertene

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge blir det nye navnet på Rikskonsertene

Den kulturelle skolesekken (DKS) har vært igjennom store endringer i løpet av 2016, og prosessen holder fortsatt på. Etter at Rikskonsertenes mandat ble endret, og administrasjonen av DKS flyttet dit, er det mange som er spente på utformingen av den nye etaten. Tirsdag 26. april ble det nye navnet offentliggjort.
Kunstopplevelse, og medvirkning i kunstneriske prosesser - en oppsummering av konferansen Kunsten å dele 2015

Kunstopplevelse, og medvirkning i kunstneriske prosesser – en oppsummering av konferansen Kunsten å dele 2015

Det er behov for en ny definisjon av formidlerrollen. Dette er budskapet fra de nasjonale DKS-aktørenes 2015-konferanse, som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 30. november og 1. desember under navnet Kunsten å dele 2015, en konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge.
Loading...