Hopp til innholdet

kvalitet

See me! A Discussion on the Quality in Performing Arts for Children Based on a Performative Approach

See me! A Discussion on the Quality in Performing Arts for Children Based on a Performative Approach

I denne forskningsartikkelen i InFormation diskuter og analyserer NBIs stipendiat Lisa Nagel hva som skjer med vår vurdering av kvalitet i scenekunst for barn dersom vi går fra å betrakte kunst som verk til kunst som hendelse. Teoretisk tar artikkelen utgangspunkt i Erika Fischer-Lichtes teori om den performative vendingen og mer spesifikt, feedbacksløyfen.