Hopp til innholdet

Men inni er vi like?

Norsk barne- og ungdomslitteratur har lenge dreid seg om norske miljøer og vist påfallende lite interesse for de multikulturelle møtene som økt mobilitet har ført med seg. Det siste tiåret har denne tendensen snudd i noen grad. Her finner du artikler som tar for seg dette, og tidligere møter med historier fra andre kontinenter.

Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Hva ligger i begrepene frihet og toleranse? Hva er visuell makt?
Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?

Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?

Norsk barne- og ungdomslitteratur har lenge dreid seg om norske miljøer og vist påfallende lite interesse for de multikulturelle møtene som økt mobilitet har ført med seg. Det siste tiåret har denne tendensen snudd, og barnelitteraturen har kommet med sitt bidrag til forståelsen av en ny type kulturmøter som er typiske for en senmoderne, globalisert kultur.
Fellene ved den flerkulturelle stemme

Fellene ved den flerkulturelle stemme

Er det tråkket opp stier for hvordan man presenterer det flerkulturelle? Og om det er tilfelle, finnes det alternativer til disse stiene, som er mindre utforsket?
‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people

Konferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? oppfordret deltakerne til å gjennomtenke det barnelitterære forskningsfeltet i lys av så vel globalisering og migrasjon, som den omfattende tekniske utviklingen som har preget de senere årenes medier. Hver av de tre konferansedagene var viet separate deler av denne omfattende problemstillingen.
Hva forsker du på? Indianere i svensk barne- og ungdomslitteratur

Hva forsker du på? Indianere i svensk barne- og ungdomslitteratur

Det er lett å tenke seg indianerbøker som en amerikansk sjangertradisjon vi primært har importert gjennom oversettelser, men det finnes faktisk en levende tradisjon i våre nordiske land for å skrive denne typen litteratur.