Hopp til innholdet

nettstudium i samtidslitteratur

Lyst til å lære meir om samtidslitteratur for barn og unge? Ta vårt nye nettstudium! Søknadsfrist 1. juni

Lyst til å lære meir om samtidslitteratur for barn og unge? Ta vårt nye nettstudium! Søknadsfrist 1. juni

I august 2014 startar Norsk barnebokinstitutt opp eit nytt nettstudium i samtidslitteratur. Studiet er retta mot bibliotektilsette, lærarar, kritikarar og andre som arbeider med undervising og formidling, og har som mål å styrke kunnskapen om ny barne- og ungdomslitteratur.
Med biblioteka inn i framtida: Gode tilbakemeldingar frå biblioteksektoren om nettstudiet

Med biblioteka inn i framtida: Gode tilbakemeldingar frå biblioteksektoren om nettstudiet

I slutten av mars haldt NBI innlegg om det nye nettstudiet i samtidslitteratur på Det 74. norske bibliotekmøte i Trondheim. Det nye studiet, som rettar seg mot bibliotekansatte, lærarar og kritikarar, startar opp frå hausten. I Trondheim fekk målgruppene moglegheit til å orientere seg og til å kome med innspel inn mot studiets studieplan og undervisningsplan.
Vidareutdanning? NBI startar nettstudium i samtidslitteratur hausten 2014

Vidareutdanning? NBI startar nettstudium i samtidslitteratur hausten 2014

I september 2014 startar Norsk barnebokinstitutt opp eit nytt nettstudium i samtidslitteratur. Studiet er retta mot bibliotektilsette, lærarar og andre som arbeider med undervisning og formidling, og har som mål å styrke kunnskapen om ny barne- og ungdomslitteratur.
Prosjektleiar for NBIs nettbaserte undervisningstilbod

Prosjektleiar for NBIs nettbaserte undervisningstilbod

Øystein Espe Bae, (f. 1984), er tilsett som prosjektleiar for NBIs nettbaserte undervisningstilbod. Han har ein mastergrad i Nordisk litteratur frå NTNU i 2009, med ei oppgåve som tok føre seg identitetsomgrepet i Carl Frode Tillers Innsirkling. Sidan då har han arbeidd som høgskulelektor på Høgskulen i Volda og på Nynorsksenteret, som norsklektor i den vidaregåande skulen, som redaksjonsmedarbeidar for Kunnskaps-departementets nettstad Minstemme.no, som frilansjournalist, og som bokmeldar og forlagskonsulent på barnelitteraturfeltet. Som prosjektleiar for Barnebokinstituttet skal han i 2014 planlegge og utvikle eit nettbasert undervisningstilbod om samtidslitteratur for lærarar og bibliotekarar.
Loading...