Hopp til innholdet

Nordic Journal of Childlit Aesthetics

Call for papers fra Barnelitterært forskningstidsskrift - Nordic Journal of Childlit Aesthetics

Call for papers fra Barnelitterært forskningstidsskrift – Nordic Journal of Childlit Aesthetics

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift er et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Forskningstidsskriftet etterlyser nå nye artikler om barnelitteratur.