Hopp til innholdet

svensk barne- og ungdomslitteratur

Lennart Hellsing 1919-2015

Lennart Hellsing 1919-2015

Lennart Hellsings betydelse för den svenska barnlitteraturen är i det närmaste ojämförbar. Liksom Astrid Lindgren har han satt avtryck långt utanför barnlitteraturens gränser. Han har både förändrat barnbokens form och innehåll och dessutom haft ett avgörande inflytande på den nationella barnlitteraturproduktionen och barnbokssynen.
Barn- och ungdomsbok-utgivningen i Sverige - en kort presentation

Barn- och ungdomsbok-utgivningen i Sverige – en kort presentation

I samtliga fem nordiska länder står barn- och ungdomslitteraturen för mellan 10 och 20 procent av den totala bokutgivningen, enligt Nordic Book Statistics Report 2011, som täcker statistik från de nordiska förläggareföreningarna. I förhållande till befolknings-mängden har Danmark en väldigt stor utgivning, men sedan 2011 är Sverige det land som ger ut flest titlar per år.