Hopp til innholdet

unge

2 millioner til visuell kunst for unge

2 millioner til visuell kunst for unge

Kulturrådet lyser i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Barn og unge er satsingsområde for rådet i perioden 2016-2019 og første søknadsfrist 2. mars.
Kulturrådet inviterer til innspillsseminar om forskning på kunst og kultur for barn og unge

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar om forskning på kunst og kultur for barn og unge

Kulturrådet inviterer til innspillsseminar for et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur 14. februar. Forskere og andre interesserte inviteres med dette til å komme med innspill som vil danne grunnlag for den videre programutformingen og for utlysningen av midler.
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge blir det nye navnet på Rikskonsertene

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge blir det nye navnet på Rikskonsertene

Den kulturelle skolesekken (DKS) har vært igjennom store endringer i løpet av 2016, og prosessen holder fortsatt på. Etter at Rikskonsertenes mandat ble endret, og administrasjonen av DKS flyttet dit, er det mange som er spente på utformingen av den nye etaten. Tirsdag 26. april ble det nye navnet offentliggjort.