Hopp til innholdet

voksengjøring

se_marie_ommundsen.jpg

Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut

Forsker Åse Marie Ommundsen Lærested Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo Barnebøker skrives nå for alle. Dette