Hopp til innholdet

Avskaff slaveriet!

harald_bache-wiig.jpg
Forsker
Harald Bache-Wiig
Stilling
Professor
Lærested
Institutt for lingvistikk og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Emmanuel Ballings Avis for Børn (Kbh. 1779 – 1782): Et tidlig og overraskende, nordisk eksempel på mobilisering mot slavehold og rasisme?  Om litterære og pedagogiske strategier i noen nordiske, litterære tidsskrifter for barn på 17- og 1800-tallet, især Emmanuel Ballings Avis for Börn.

Prosjektet har sitt primære utgangspunkt i de fire årgangene av den danske filantropen Emmanuel Ballings Avis for Børn, utgitt i København 1779 – 1782. Meningen er å undersøke noen sider ved dettet bladets mangfoldige bruk av litterære uttrykk og sjangrer. Bladet oppviser etter alt å dømme en mediebevisst og utprøvende utnytting av den slags lesestoff som det ble vanlig å tilby barn fra ca. midten av 1700-tallet.
 
Ikke minst brevet, dialogen, lesedramaet og fabelfortellingen sto sentralt. Bl.a. opplysnings-tidas typiske koplinger av fornuft og følsomhet vil bli trukket inn som idéhistorisk bakgrunnsstoff, jf. f.eks. Thomas Bredsdorff: Den brogede oplysning: om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets nordiske litteratur (2003) og Markman Ellis: The Politics of Sensibility (1996).
     
Jeg ønsker også å se på hvordan en utgivelse som Avis for Børn kan vurderes sammenholdt med enkelte andre, nordiske publikasjoner av beslektet art. Dette vil blant annet gjelde den svenske Wecko-blad til Barns Nytta och Nöje (Sth. 1766 – 1774) og det norske Skilling-Magazin for Børn (Chr. 1838 – 1839).

Relaterte innlegg