Den barnelitterære fortellerstemmen

Norsk barnebokinstitutt gjennomfører hvert år en internt studie av et emne som vi oppfatter som sentralt for å forstå hva det er som skjer i barne- og ungdomslitteraturen. Vår hypotese er at barnelitteraturen er i ferd med å endre seg radikalt. For å forstå hvordan har vi i 2015 nettopp sett på den barnelitterære fortellerstemmen. Derfor vil vi utover høsten presentere studier av ulike aspekter ved fortellerstemmen.

War Horse 10a

Rundt 1890 ble henvendelsen til barneleseren fundamentalt endret i følge barnelitteraturforsker Harald Bache-Wiig. Foto: Fagbokforlaget

Fortellerstemmen karakteriserer barnelitteraturen. Men fortellerstemmen er knyttet til mediet, være seg fortellingen publiseres gjennom papirteknologi eller elektroniske skjermer. Fortellerstemmen har ulike former for klang, som gir ulike lydbilder. Den har et såkalt barneperspektiv, som både gjør ulike former for selvfremstillinger mulig og som åpner for at kompliserte samfunnsforhold kan presenteres for selv små barn.

Les hele introduksjonen til prosjektet

Vi vil publisere artikler fortløpende utover høsten. Først ute er Kristin Ørjasæter, som med artikkelen Joeys budskap undersøker forholdet mellom fortellerstemme og barneperspektiv i Michael Morpurgos barnebok War Horse fra 1982.

 

 

Relaterte innlegg