Hopp til innholdet

Jakten på fortellinger – presentasjon av forskningsprosjekt og lansering av antologi onsdag 15. oktober

På seminaret lanseres antologien Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier som setter barne- og ungdomslitteraturen inn i et nytt perspektiv. Boka er basert på resultatene fra det forskningsprosjektet Elise Seip Tønnessen har ledet på vegne av Norsk barnebokinstitutt (NBI). Forskningsprosjektet har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, iPad, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.

Boka retter seg mot lærere, bibliotekarer, formidlere, forlagsfolk, forskere og andre som formidler tekster og litterære erfaringer til barn og unge.

 

Til seminaret har vi også invitert Andrew Burn, professor i medievitenskap og direktør for DARE-senteret i England, et forskningssenter tilknyttet British Film Institute.

PROGRAM

12:00     Åpning og velkomst ved Kristin Ørjasæter, direktør NBI
12:05     Andrew Burn: Experiencing Literature on New Platforms
13:15     Pause med kaffe
13:30     Jakten på fortellinger. Presentasjon av boka og oppsummering av prosjektets funn
v/Elise Seip Tønnessen, redaktør

14.10     Snapshots fra boka
Lin Prøitz, UiO: Den digitale tekstsyklusen
Åse Marie Ommundsen, HiOA: Traumebearbeiding i tekster for barn og unge etter 22/7
Lisa Nagel, NBI: Med Bukkene Bruse på badeland. Performativitet og interaksjon i bildebøker for barn

15:25  Avslutning ved Kristin Ørjasæter
Påmelding til post@barnebokinstituttet.no innen fredag 10. oktober
Seminaret er gratis.

Bidragsytere på lanseringen

Andrew Burn redigert  Andrew Burn is Professor of Media Education, and director of the DARE centre (Digital | Arts | Research | Education), a research collaboration with the British Film Institute. He has published work on many aspects of the media, including media literacy in schools, the semiotics of the moving image and computer games, and young people’s production of digital animation, film and computer games. He has previously taught English, Drama and Media Studies in comprehensive schools for over twenty years.

 

Elise

Elise Seip Tønnessen er Professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder, og har en bistilling som forskningsleder ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har bl.a. undervist i lærerutdanning og skrevet bøker om lesing, multimodale tekster og unges mediekultur.
 

Lisa

Lisa Nagel er stipendiat ved Norsk barnebokinstiutt og Universitetet i Oslo, hvor hun forsker i barns møter med teater og bildebøker i lys av performativ teori. Hun er utdannet dramapedagog og teaterviter og har teater for barn som sitt spesialfelt.

 

 
Ase MarieÅse Marie Ommundsen er førsteamanuensis i lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i nordisk litteratur. Hun forsker på barne- og ungdomslitteratur, og har skrevet doktoravhandlingen Litterære grenseoverskridelser: Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut (2010). For tiden arbeider hun med prosjektet «Traumebearbeiding i tekster for barn og unge etter 22. juli».

 
LinLin Prøitz er gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO). Hun har doktorgrad i kjønn- og medievitenskap fra UiO, og er opprinnelig utdannet yrkesfotograf. Hun forsker på mobil, digital og visuell kultur tematisert gjennom studier av ungdoms praksiser, kjønn, seksualitet og etnisitet.

 

Relaterte innlegg