Hopp til innholdet

NBI i ny drakt

Norsk barnebokinstitutt har fått ny logo, ny profil og ny hjemmeside. Vi ønsker å være tydelige og gjenkjennelige på alle plattformer, og tydelig til stede i fagfeltet. Vår nye hjemmeside åpner for at andre kan spille inn sine aktiviteter til en felles aktivitetskalender, og vi presenterer siste nytt fra noen av våre nære samarbeidspartnere.

I tillegg til nyheter og aktualitet vil NBIs hjemmeside presenterer både forskningsartikler og lettere fagartikler. Under tittelen Fagartikler ligger samlinger av artikler om ulike temaer som barnebokinstituttet har jobbet med over tid. Vi vil gjerne presentere en bredde av aktuelle fagartikler, derfor er vi glade for innspill og forslag. Send gjerne inn din artikkel.

NBI har lenge vært på Facebook, Twitter og Instagram. Der vil du finne lenker til aktuelle artikler, øyeblikksreferater, påminnelser og diskusjoner.

NBIs nye profil og tilstedeværelse i flere kanaler er også et ledd i å bli en synlig sentral aktør. I NBIs strategi står det:

”God barne- og ungdomslitteratur gir barn og unge både kunnskap og kunstneriske opplevelser, så vel som trening i å lese tekst og bilde. Medievirkeligheten stiller krav til ny kunnskap og litteraturformidling.»

mnd-illstrator1Barne- og ungdomslitteratur utgis i flere medier. Flere av bildebøkene utvikles også som applikasjoner for digitale plattformer, svært mange av tekstbøkene utgis som lydbøker og e-bøker. Grensene mellom spill, litteratur og andre medier er i bevegelse. Dialogen mediene imellom påvirker innholdet. Derfor må lyd, animasjon, design og intertekstualitet inkluderes i litteraturbegrepet. Også forståelsen av leserrollen må utvides.

 

I møtet med disse utfordringene ser Norsk barnebokinstitutt det som sin rolle å være en sentral aktør for å sikre og utvikle kvalitet og kompetanseheving, og sørge for at det skapes en god forståelse i den norske offentligheten av hva samtidens barne- og ungdomslitteratur er og dens relevans som kunst og kunnskapsformidler. ”

NBI ønsker å tilby et nettsted som er en inngang til alt som skjer i fagfeltet, fra utdanning til forskning og fra inspirasjon til aktivitet. For å få det til må vi være i konstant dialog med fagfeltet, og invitasjon til å komme med innspill, innlegg, ros og ris gis herved. Etter hvert vil vi også gi mulighet for dialog via kommentarer til aktuelle artikler.

 

 

Relaterte innlegg