Hopp til innholdet

Nina Goga, førsteamanuensis, Høgskolen i

  • av

Nina Goga, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Tittel på prosjektet:
Kritikken og den prisbelønte barnelitteraturen

Emneord: bildebøker, litteraturpriser, litteraturkritikk

Kort presentasjon:
Prosjekt skal kartlegge og analysere et avgrenset utvalg barne- og ungdomsbokkritikker med tanke på å finne hvilken estetisk tenkning og hva slags estetikkbegrep som kommer til uttrykk gjennom meldingene og deri også hvilken kulturell verdi barne- og ungdomslitteraturen anses å ha. Utvalget av meldinger vil være avgrenset til perioden 1997 – 2008 og til bøker som i denne perioden har mottatt Litteraturkritikerprisen for barne- og ungdomsbøker og/eller Kultur- og kirkedepartementets barnebokpris, bildebokpris, fagbokpris eller debutantpris. De mangfoldige estetiske virkemidlene denne litteraturen benytter seg av, vil også kreve en tverrkunstnerisk tilnærming til litteraturkritikken. I tillegg vil et vesentlig kriterium være at meldingene skal ha vært publisert før det var kjent at boken ville få tildelt denne prisen. ”Kritikken og den prisbelønte barnelitteraturen” vil tilføre litteraturkritikken ny og tydeligere estetikkteoretisk forankring og perspektiv.

Nivå og publiseringsform: bokprosjekt, artikkelsamling

Forventet avslutningsår:
2012

Relaterte innlegg