Hopp til innholdet

Norsk barnebokinstitutt får 1,5 millioner i regjeringens forslag til løft for barnelitteratur

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ulike tiltak som skal styrke barne- og ungdomslitteraturen. Midlene vil bli fordelt på tiltak under Norsk kulturfond, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Det Norske Samlaget og Norsk barnebokinstitutt, heter det i en pressemelding om kulturbudsjettet for 2019 mandag 8. oktober.

Kristin Ørjasæter

Direktør Kristin Ørjasæter ved Norsk barnebokinstitutt. Foto. NBI

– Det er gledelig at regjeringen anerkjenner Norsk barnebokinstitutts innsats for å styrke norsk barne- og ungdomslitteratur gjennom forskning og undervisning. Vi ser frem til å fortsette arbeidet for å styrke forskningen og utvikle et masterprogram i barnelitterær skrivekunst, sier direktør Kristin Ørjasæter om tildelingen.

Fra Kulturdepartementets budsjettforslag:
I 2019 vil regjeringen gi et løft for barne- og ungdomslitteraturen. Det foreslås en satsing på 10 mill. kroner, plassert på forskjellige kapitler og poster, som skal bidra til kvalitetslitteratur for barn og unge, og dekke hele kretsløpet fra forskning og barnebokkritikk, til forfatterøkonomi, utgivelse, distribusjon og formidling.

Om tildelingen til Norsk barnebokinstitutt
Som del av regjeringens satsing på litteratur og bibliotek for barn og unge foreslås tilskuddet til Norsk barnebokinstitutt økt med 1,5 mill. kroner for å styrke barne- og ungdomsbokforskningen. Midlene skal også bidra til at det etableres et norsk masterprogram i barne- og ungdomslitterær skrivekunst. I tillegg foreslås det å øke tilskuddet med 0,5 mill. kroner med bakgrunn i oppgaver instituttet har ved å forvalte Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur.

 

Satsingen på barne- og ungdomslitteratur inneholder ellers disse forslagene:

  • 6,5 millioner kroner til Norsk kulturfond for å styrke kvaliteten og formidlingen av barne- og ungdomslitteraturen. Midlene skal gå til innkjøpsordningene og som tilskudd til produksjon og formidling.
  • Økt informasjons- og formidlingsvirksomhet i Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, med en styrking på 1 million kroner.
  • En økning på 1 million kroner til Samlagets arbeid med å styrke nynorsk innhold digitalt – også i seriesegmentet.

 

Les mer om budsjettet og fordelingen her

Se samlesiden om kulturbudsjettet

Pressekontakt Norsk barnebokinstitutt:
Formidlingsleder Birgitte Eek, mobil 415 00 622

 

 

Relaterte innlegg