Hopp til innholdet

På flukt, på vent, på eventyr? Foredragene fra Kari Skjønsberg-dagene 2015 er utgitt i Bibliotheca Nova

Lyst til å vite mer om krig og barnelitteratur? Eller var du tilstede på Kari Skjønsberg-dagene 2015 og ønsker å lese foredragene på nytt? Nå foreligger de i NBs skriftserie Bibliotheca Nova.

Pa flukt pa vent pa eventyr «Krigen er det sterkeste og mest groteske virkemiddelet menneskene har skapt. Og krigen er et av de tyngste og mest følelseslada symbolene for barn verden rundt. Sjøl unger i Norge, vokst opp langt vekk fra krigshandlinger både i tid og rom, har respekt, frykt og nysgjerrighet for krigen. (…) I en tid da norske barn blir en stadig mer heterogen masse, tror jeg litteraturen og lesningen blir stadig viktigere for å formidle erfaringer og skape et fellesskap, for eksempel mellom de som opplever krig nærmest som en mytisk figur, og de som har konkrete krigserfaringer,» skriver Nasjonalbibliotekets direktør, Aslak Sira Myhre i forordet. (utdrag)

Mange ulike temaer ble diskutert på konferansen; blant annet selvbiografiske tekster og dagbøker med krig som tema eller bakteppe, krigen som motiv i ulike sjangrer, barnelitteraturproduksjon under okkupasjonen av Norge, og krigsmotivet i japansk barnelitteratur. Forelesere på konferansen var Anna Karlskov Skyggebjerg, Jakob Lothe, Einar Økland, Anne Kristin Lande, Tonje Vold, Anne Thelle og Kjersti Lersbryggen Mørk. Det var også opplesing ved Marianne Kaurin og samtale med Helga Flatland.

Program Kari Skjonsberg-dagene
Om bidragyterne

Konferansen er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag (HiOA), Nasjonalbiblioteket (NB) og Norsk barnebokinstitutt (NBI). Programkomiteen bestod av Åse Kristine Tveit, (HiOA), Anne Kristin Lande (NB) og Birgitte Eek (NBI)

Bestilling
Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets formidlingskanaler for bibliotekutvikling. Ambisjonen er å publisere artikler som inspirerer og gir faglig støtte til innovasjon i bibliotek.
Publikasjonen På flukt, på vent, på eventyr? Kari Skjønsberg-dagene 2015 er gratis, og kan også leses i sin helhet på nett.

Ellers fra KS-dagene:
Bøker om krigen gir barn innsikt NRK 16.3
Bildebøker om krig – et innblikk i årets Kari Skjønsberg-dager NBI 10.3
Kari Skjønsberg-prisen til Anne Kristin Lande NB 6. 3

Relaterte innlegg