Hopp til innholdet

Remediering av Afrika-diskursen

kristin_rjaster_redigert.jpg
Forsker
Kristin Ørjasæter
Stilling
Direktør
Lærested
Norsk barnebokinstitutt

Helt siden de tidligste oppdagelsesreisende trosset den afrikanske jungelens dødsfare for å plassere Afrika på kartet, har «Afrika» utgjort en vestlig diskurs. De reisende skrev reiseberetninger der de forklarte det mørke kontinent for leserne hjemme ved å fokusere på noen spesielle motiver, som for eksempel erobring, omsorg og natur.

Med utgangspunkt i Edward Saids litterære begrep «White Man» og Bolter og Grusins remedieringsbegrep undersøker dette prosjektet hvordan de samme motivene har fulgt skriftmediets utvikling fra genre til genre, men også fra skrift til fotografi. Materialet består av  Mungo Parks reiseberetninger fra 1795, via kaptein Tucker og professor Smith i 1816, Livingstone, Stanley, Haggard, Conrad, Burroughs, Herge og Blixen, til Tandberg i 1994, Tipi i 2000, Svingen i 2005 og Christian von Hornsleths fotografiske Ugandaprosjekt i 2006.

Prosjektets tese er at den postkoloniale fotografiske gjengivelsen av Afrikadiskursen avslører et vestlig selvrealiseringsprosjekt som er nedarvet fra de koloniale reiseberetningene, men risikerer å bli videreført ureflektert i nyere reiseberetninger.

Kristin Ørjasæter er direktør ved Norsk barnebokinstitutt, og adjungeret lektor (førsteamanuensis 2) ved Aarhus Universitet

Nivå og publiseringform: Bokprosjekt

Relaterte innlegg