Hopp til innholdet

Samarbeid inngått mellom UiO og NBI

Tirsdag 19. juni 2012 ble en formell samarbeidsavtale inngått mellom Norsk barnebokinstitutt (NBI) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.

Direktør ved NBI, Kristin Ørjasæter og instituttleder ved INL, UiO, Bente Christensen er svært glade over det formaliserte samarbeidet.Allerede høsten 2009 innledet ILN og NBI samtaler om et fremtidig samarbeid for å styrke samarbeidet på det barnelitterære feltet. NBI på sin side så behovet for tett kontakt med et etablert forskningsmiljø, tilgang til studenter med sikte på undervisningsutvikling, og administrativ bistand med sikte på studentopptak og eksamensavvikling.

Samarbeidet som nå er inngått, sikrer et godt tilbud til studenter som vil fordype seg i barne- og ungdomslitteratur, og innebærer  undervisning på både bachelor- og masternivå. I tillegg til undervisning vil de to institusjonene samarbeide om felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Instituttleder ved INL, Bente Christensen, kunne dessuten fortelle at instituttet nå kommer til å utlyse et mastergradsstipend som skal knyttes til forskningprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. Hun ser på dette som en viktig bidrag til å stimulere interessen for forskning på feltet. «Vi har mange studenter ved UiO som velger barne- og ungdomslitteratur, så dette er et felt det er stor interesse for,» sa Christensen under signeringsmøtet. Desto viktigere er det at et godt studietilbud blir opprettholdt og videreutviklet.

Målgrupper for undervisningstilbudet er UiOs ordinære studenter, samt lærere og bibliotekarer som tar videreutdanning. Intensjonen er å skape grobunn for at det kan komme nye forskere på feltet, samt å gi økt kompetanse til praksisfeltet for lærere og bibliotekarer. Undervisningssamarbeidet starter opp fra høsten 2012.

For mer informasjon:

Kontaktperson NBI: direktør Kristin Ørjasæter, tlf. 23 27 63 62
Kontaktperson ILN, UiO: Instituttleder Bente Christensen, tlf. 22 85 69 41

 

Relaterte innlegg