Hopp til innholdet

Sounds of Youth – litteraturfestival i Kolben kulturhus

  • av

Onsdag 27. oktober vil kulturhuset på Kolbotn syde av liv, latter, tekst, musikk og dans når nærmere 300 niendeklassinger fremfører egne tekster på små stasjoner over hele huset. Festivalen er åpen for alle, og publikum må sirkulere over tre etasjer for å få med seg alt som skjer.

De kan også kjøpe en antologi som inneholder tekster skrevet av elevene. Litteraturfestivalen, som elevene selv har kalt Sounds of Youth, markerer avslutningen på et skriveprosjekt som er gjennomført for alle 9. klasser i kommunen.

Prosjektet startet med en partnerskapsavtale mellom Norsk barnebokinstitutt og Akershus fylkeskommune. Avtalen omfatter Oppegård kvalifiseringssenter og ungdomsskolene og kulturskolen i Oppegård.

Det har blitt gjennomført skriveverksteder ved Fløysbonn, Ingieråsen, Flåtestad og Hellerasten skoler og Oppegård Kvalifiseringssenter. Intensjonen er at dette skal være et årlig tilbud til 9. klassingene i kommunen.

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt har litteraturformidling som en del av studiet. Både fagkollegium og studenter har deltatt aktivt i arbeidet frem mot litteraturfestivalen ved å gjennomføre eget skrivekurs for lærerne, og et en-dags skrivekurs for alle elevene.

Siste ledd i prosjektet er et eget skrivekurs over 8 – 12 uker i Oppegård kulturskole vinteren 2011 for spesielt skriveinteresserte ungdommer. Opptak til dette prosjektet gjøres på bakgrunn av innsendt tekst. Forfatterstudentene ved NBI vil ha ansvaret for dette skrivekurset.

Kult med kaos

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når elevene lager sin egen litteraturfestival. Det er nedsatt et festivalstyre med 2 representanter fra hver skole, og festivalen har også sin egen PR-gruppe. Sammen med designeren Antonio ved Oppegård kulturskole har elevene laget egen plakat og flyere, i tillegg til å etablere en egen facebook-gruppe og kontakte presse og media. Det blir egen kafédrift under festivalen og overskuddet deles mellom de fire skolene.

NBI får tak i Vanessa Halilcic Knutsen fra festivalstyret etter nok en hektisk dag for å få hele programmet på plass:
«Vi føler på presset og kaoset i forhold til hvem som skal opptre hvor i kulturhuset akkurat nå. Men dette vil ikke gå uten kaos heller, så vi har store forventninger! Vi krysser fingrene for at mange kommer, og håper på oppslag i både Østlandets Blad og VG.»

Fra Bukkene Bruse til United States of Pop

En tekst behøver ikke bare leses opp fra et ark. Den kan synges, danses eller rappes frem, eller fremføres av et helt talekor på 12 personer. Eller den kan være en del av en film som vises på storskjerm. En fotoutstilling med bildetekster står også på programmet. Ikke bare nye tekster skal fremføres. Fem elever vil dramatisere det kjente eventyret Bukkene Bruse.

6 elever har bestemt seg for å skrive hyllningsdikt, men hvem som blir hyllet gjenstår å se. Andre vil fremføre dikt til Bamsemumsens ære, og to stykker har bestemt seg for å fremføre en foreløpig ukjent dikt- og dopapirdans.

Sangtekster blir fremført både av et band og flere trommeslagere, og 9 dansere har slått seg sammen i gruppen United States of Pop og vil fremføre et dansenummer i foajeen i 1. etasje. Dette er bare noe av det omfattende programmet publikum kan glede seg til. Kanskje er den aller modigste han som vil lese opp dikt helt alene?

Egen skrivekunstlinje?

En av hovedintensjonene med partnerskapsavtalen er å finne måter å kunne utnytte det store potensialet som finnes i kulturskolene og ved kulturhusene i fylket, ved et samarbeid som omfatter skole – kulturskole – bibliotek, og tilknyttede institusjoner.

Akershus fylkeskommune har som mål å opprette en egen skrivekunstlinje ved en av sine videregående skoler, og prosjektet i Oppegård er en prøve på ulike måter å nærme seg denne målsettingen. For kulturskolen er prosjektet viktig; litteratur har ikke vært et prioritert felt, men bør kunne bli det på grunnlag av erfaringene som gjøres gjennom dette samarbeidet.
Velkommen til Kolben kulturhus onsdag 27. oktober kl. 18.00-21.00!

 

Relaterte innlegg