Hopp til innholdet

Tildeling av NBI-stipendet 2007

  • av

Stipendet ble i år delt på to prosjekter. De som er tildelt NBI-stipendet 2007 er:

Anna Birketveit for prosjektet: Fortelling og forføring i Roald Dahls barnebøker.

Prosjektets mål er å identifisere karakteristiske trekk ved Roald Dahls tekster som kan si noe om hvorfor han er så populær som barnebokforfatter. Er det temaene han behandler eller er det måten han forteller på?

Anna Birketveit er cand.philol. og ansatt ved engelskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Hun har i seinere tid tatt til med kvalifisering for forskerutdanning og vil ha barnelitteratur som emne.

Silje Hernæs Linhart for prosjektet: Fra ytre tvang til indre trang – kjønnsoverskridelse i ungdomslitteraturen.

Prosjektet ser etter utviklingslinjer i ungdomslitteratur med kjønnsoverskridelse som tema. Tradisjonelt har ytre tvingende omstendigheter, misforståelser eller tilfeldigheter vært igangsettende faktorer. I nyere tid kan slike overskridelser også være dypere motivert, noe hun vil drøfte nærmere.

Silje Hernæs Linhart er cand.philol. og bibliotekar og har de siste 10 årene arbeidet vekselvis som bibliotekar og som kritiker, konsulent og i det siste som forlagsmedarbeider.

Om NBI-stipendet

NBI-stipendet er på kr 50 000 og skal stimulere til forskning, forskningsformidling eller til enkeltstudier innen barne- og ungdomslitteratur. Mottaker av NBI-stipendet forplikter seg til å presentere sin forskning/ sin studie i forelesningsform ved et egnet arrangement i regi av Norsk barnebokinstitutt. Det forventes videre at arbeidet kan publiseres i artikkelform til Årboka Litteratur for barn og unge.

Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet i 2004 etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra barne- og ungdomslitteraturforskeren Kari Skjønsberg (1926-2003). På grunnlag av minnefondet etablerte Norsk barnebokinstitutt NBI-stipendet.

Stipendet ble første gang utdelt i 2005.

Relaterte innlegg