Hopp til innholdet

Tonje Strøm (1937-2010) – nekrolog

  • av

Tonje Strøm døde 2. november etter et kort sykeleie. Hun ble 73 år gammel. Hennes fabulerende illustrasjonskunst og følsomme strek fikk prege norsk barnelitteratur gjennom 40 år. Norsk barnebokinstitutt har registrert 49 titler med illustrasjoner eller omslag av henne, fra 1959 til 2007. En nyutgivelse av Johanna Spyris Heidi med så vel omslag som illustrasjoner vil komme i 2011, så blir det 50.

Tonje Strøm var født i Oslo. Hun var utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole under Carsten Lien og Chrix Dahl og virket allsidig som tegner, grafiker og maler. Som billedkunstner har hun hatt en rekke utstillinger, både separat og kollektivt. Hun engasjerte også sin kunst i politiske saker, både med plakater og bilder, og for det kvinnepolitiske tidsskriftet Sirene på 1970/80-tallet var hun fast illustratør. Fra 1980-tallet arbeidet Tonje Strøm i store formater – med store malerier – som tematiserte krig og fangenskap, smerte og ondskap, knyttet til internasjonal politikk.
Rasmus Lie, psevd. for Hans Sande: Lita grøn grasbok
På barnebokfeltet ble hennes talent tidlig lagt merke til. Alt for sine første barnebokillustrasjoner, i Ebba Linds Per-Pål-Espen på Sommerøya, fikk hun Kirke- og undervisningsdepartementets illustrasjonspris i 1959. Siden fulgte fire nye departementspriser, i 1960, 1962, 1965, den siste i 1985 for Dikt for deg og andre barn.Fra den lange lista over titler med hennes signatur på er det mange spennende å velge i, og mange som går opp nye veier. For eksempel Lita grøn grasbok av Hans Sande fra 1972 med kontroversielle barnedikt, en av de første norske barnebøkene med politisk budskap fra denne perioden. Kulturrådet vedgikk at avslag på produksjonsstøtte til forlaget ikke skyldtes den kunstneriske kvaliteten, men innholdet, behovet for å beskytte de små. Ikke å undres over at dette ga medieoppslag, og boka ble litt av en kultbok i sin tid.
Vold: God dag! Jeg er et dikt Økland: Egg til alle
Tonje Strøm sto mange av forfatterne og særlig poetene i egen generasjon nær. I 1976 var det Annie Riis hun laget bok med, Vet du hva? I 1981 laget hun og Jan Erik Vold barnebildebok av dikt som tidligere var publisert for voksne, med God dag! Jeg er et dikt. At denne boka fortsatt har appell en liten generasjon seinere, viser en nyutgivelse i 2007.I samarbeid med Einar Økland gjorde hun tegnspråk-bildeboka Egg til alle fra 1982 til en kunstnerisk bildebok av høy klasse. En rekke særmerkede omslag har hun gitt barnediktsamlinger av Oskar Stein Bjørlykke, Per Olav Kaldestad og Arnt Birkedal.
Hagerup: Hulter til bulter
I 1979 ville Inger Hagerups forlag utgi noen av hennes mindre kjente barnedikt. Paul René Gauguin som var uløselig knyttet til Hagerups dikt i bokform, var da borte. Tonje Strøm greide å erstatte Gauguin som billedfølge og skapte en ny kunstnerisk rik billedramme om en allerede klassisk poet for barn.Da boka kom, skrev Harald Flor i Dagbladet under overskriften «Poesi i ord og bilder»:
«Stor takknemlighet og glede vet vi at illustratøren, Tonje Strøm Aas, har uttrykt over å få gjøre dette arbeidet. Og et inspirert samarbeid gir resultater: Dette er blitt en billedbok i særklasse. Denne vitale poesien har fått en ikke mindre vital sprut av strek og farge over seg. Som lyrikere bruker billedkunstneren sin evne til å spinne på virkeligheten, fantasifostrene får en fri naturlighet. Tonje Strøm Aas har en meget følsom strek, og fargene ulmer og gløder og legger seg rundt tingene. Hun løser sine figurer ut av fargene så et syn oppstår, nærmest. Og her fins detaljer som drar vår oppmerksomhet til bildene om og om igjen. (…) Bare grundig kjennskap til de kunstneriske virkemidlene gjør at hun kan fabulere så fritt.» Flor kom med en stimulerende etterlysning av flere bildebøker fra Tonje Strøm. Og heldigvis kom det altså flere.
Nå har hun lagt penn og pensel ned. Men vi har bøkene. Og bildene. Nå er det vi som kjenner takknemlighet. Og ærbødighet.
Karin Beate Vold, Norsk barnebokinstitutt

Relaterte innlegg