Hopp til innholdet

Den som skriver lettere, leser bedre

  • av

NBIs forfatterutdanning holder skrivekurs for ungdomskoler

Både lærere og elever skal delta på skrivekurs denne høsten. Målet er å finne frem til elevenes skriveglede og styrke leseferdighetene. Tekstene skal utgis i en antologi og fremføres på en egen litteraturfestival i Kolben kulturhus 27. oktober.

I 2009 inngikk Norsk barnebokinstitutt en partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune, som en del av fylkets kunstpolitiske plan.

Avtalen innebærer et samarbeid med Oppegård kommune, der NBI og forfatterutdanningen trekkes med i aktivitetene til Oppegård kvalifiseringssenter, Oppegård kulturskole og ungdomsskolene i Oppegård.
Prosjektet har flere faser:
  • Skrivekurs for flyktninger i Oppegård kvalifiseringssenter
  • Opplæring, påfyll og ideer til norsklærerne på 9. trinn gjennom et eget skrivekurs
  • Skrivekurs videreføres til alle elever på 9. trinn
  • Litteraturfestival for elevene med framføring av egne tekster
  • Påbyggende skrivekurs for interesserte i regi av kulturskolen
Skrivekurset i Oppegård kvalifiseringssenter ble gjennomført 25. og 26. februar 2010, ledet av Mahmona Khan, tidligere student ved NBIs forfatterutdanning, og Dag Larsen, utdanningsleder i NBI. Deltakerne presenterte selv egne tekster for publikum i forbindelse med åpningen av utstillingen Where am I going i Oppegård bibliotek.
21.-23. september arrangerte NBIs forfatterutdanning et tre dagers skrivekurs for lærere. Kurset ble ledet av utdanningsleder Dag Larsen.
Skolen har en stor ressurs i sine norsklærere. Knapt noe annet fag har så stor betydning for tilegnelsen av kunnskap, og i seg selv har faget et stort pensum. Mye av læringen er nødvendig for at elevene skal få en god språkforståelse, både muntlig og skriftlig. Skrivekurset er et tilskudd til lærernes arbeid som de kan gjøre bruk av i deler av norskundervisningen. Derfor er den viktigste målgruppen i første runde lærerne selv.
I den andre fasen av prosjektet tar lærerne med seg sine egne erfaringer og kunnskaper til verkstedpregete timer i norskundervisningen. Det legges vekt på å utarbeide tekster som kan framføres, og på utprøving og bruk av de samme metodene som lærerne tilegnet seg på sitt eget skrivekurs.
NBIs forfatterstudenter og lærerne gjennomførte 13. oktober et endags skriveverksted for alle 9. klassene. Skrivekurset skulle fremme skriveglede, men også bidra til å styrke leseferdighetene, og er i tillegg en del av forfatterstudentenes praksis i litteraturformidling. Mange elever har levert en kort tekst til en samlet antologi for alle skolene.

Skrivekursmodellen inngår i skolenes norskundervisning, men er ikke et alternativ til undervisningen. Snarere er det et tillegg og en metode for å få med både de som er interessert i å skrive og de som ikke er det.

Skrivekurset bygger på erfaringer som forfattere har gjort i skole og undervisning gjennom mange år, og på metoder og måter som også brukes i forfatterutdanningen ved NBI.

Samtidig samarbeider elevene og skolene om en felles litteraturfestival i Kolben kulturhus 27. oktober. Festivalen skal ta i bruk hele Kolben og ha en multimedial uttrykksform.Tekst skal kombineres med bilder, musikk, dans, skuespill og performance, både live og ved bruk av ulike digitale medier. Den viktigste intensjonen med hele prosjektet er å bevisstgjøre elever, lærere og foreldre om at lesing, språk og tekst er noe som er tilgjengelig for alle i ulike former.
Oppegård kulturskole samarbeider med «Rise and Shine Academy» i Mombasa, Kenya, og tekster fra skriveverksteder derfra presenteres også i den norske antologien, mens tekster fra norske elever oversettes til engelsk og presenteres i den kenyanske antologien.
Foto: Rise and Shine Academy, Kenya 
For de som vil lære mer tilbys et skrivekurs ved Oppegård kulturskole vinteren 2011. Opptak skjer på bakgrunn av innsendt tekst og varer mellom 8 og 12 uker. NBIs forfatterstudenter er selv lærere på kurset og veiledes av Dag Larsen. Kurset avsluttes med en presentasjon av elevenes tekster, og målet er å utgi tekstene i hefteform eller digitalt.
For mer informasjon om prosjektet, kontakt Dag Larsen, tlf. 23 27 63 69/908 44 822.

 

 

Relaterte innlegg