Hopp til innholdet

Fordypningsstudium i scenetekst for barne- og ungdomsforfattere

  • av

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere viderefører et fordypningsstudium i scenetekst for barne- og ungdomslitterære forfattere. Prosjektet utføres i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens Hus.

Hensikten er å tilby norske institusjonsteatre og det frie feltet et større tilfang av nyere scenetekster for barn og ungdom. Prosjektet består av seks samlinger over to semestre.

NBU lyser med dette ut 10 studieplasser.

Studiet starter i august 2011 og avsluttes i mai 2012.

Fordypningsstudiet kan søkes av forfattere som skriver for barn og ungdom. Søknadene vurderes av en komité nedsatt av NBU. Opptaket blir skjønnsmessig vurdert, og bygger på en vurdering av litterære kvalitet og produksjon. I opptaket søkes det å sette sammen en bredt sammensatt gruppe når det gjelder alder, kjønn og erfaring som forfatter, men det legges vekt på å oppta unge forfattere og om mulig forfattere med en flerkulturell bakgrunn.

Søknaden skal inneholde:

1 – begrunnelse for hvorfor du søker om opptak

2 – bibliografi over dine tidligere utgitte bøker

3 – en scenetekst på 3 sider

Kostnader: Det er fastsatt en egenandel på kr 2.000 pr deltaker.

Deltakerne ved prosjektet kan søke NBU om støtte til reise og opphold i forbindelse med samlingene.
Søknadsfrist: 13. mai

Tilbakemelding blir gitt primo juni.

Søknaden sendes elektronisk til sekretariat@nbuforfattere.no

Illustrasjon

ballerina.red_.jpg

Relaterte innlegg