Hopp til innholdet

I år er det nytt opptak på forfatterutdanningen!

Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst.

Opptak er basert på allmenn studiekompetanse, og det kreves ingen formell utdanning utover dette. Søkere som er aktuelle for opptak må dokumentere allmenn studiekompetanse.

Opptak foretas av en komité på tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse, som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster. Det gis ikke anledning til å anke avgjørelse/avslag om opptak.

Søknaden skal inneholde:

  • Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
  • Dine målsettinger med utdanningen og motivasjon for å søke
  • Egenskrevne tekster: Hvis du velger å sende inn prosatekster: Minst en, maks tre tekster, til sammen ca 15 s. // Hvis du velger å sende inn poesi: Til sammen 8 -10 s // Hvis du velger å sende inn både prosa og poesi: 2 prosatekster og selvvalgt antall poesitekster, til sammen ca 15 s.

Vi ber om at de skjønnlitterære søknadstekstene settes med halvannen linjeavavstand.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.
Søknaden sendes inn i ett eksemplar per post til følgende adresse:

Norsk barnebokinstitutt
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

eller elektronisk, med alle nødvendige vedlegg, til post@barnebokinstituttet.no

For studieårene 2015 – 2017 er opptaket våren 2015. Søknadsfrist: Mandag 1. juni.

For spørsmål, kontakt utdanningsleder Dag Larsen på tlf 23 13 13 74,
mobil 90 84 48 22 eller e-post dag.larsen@barnebokinstituttet.n0

Relaterte innlegg