Hopp til innholdet

Forfatterutdanningen er NOKUT-godkjent

Forfatterutdanningen ved NBI fikk NOKUT-godkjenning høsten 2010.

NBI arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at forfatterutdanningen holder et solid høyt nivå.
NOKUT-godkjenningen fører til at Forfatterstudentene
  • får studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning
  • kan innlemme den 2-årige forfatterutdanningen i en eventuell bachelor-grad etter avtale med universitet eller høyskole
  • kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning
NBIs forfatterutdanning er den eneste rene utdanningen i barne- og ungdomslitteratur som er NOKUT-godkjent. Skrivekunstakademiet i Hordaland, Forfatterstudiet i Bø og Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø er godkjent på samme nivå.
NBI forplikter seg med dette til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning.
Om NOKUT
«NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder.» Les videre på www.nokut.no 

Relaterte innlegg